Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România:Ministrul Costel Alexe trebuie demis! Promovează un circ mediatic care nu construiește nimic, o demagogie și un populism de campanie electorală permanentă.


Intră acum și în grupul de

Nostra  Silva – Federația  Proprietarilor  de Păduri  și  Pășuni  din România şi Fordaq – Comunitatea  Forestierilor din România solicită demisia imediată a ministrului Mediului, Costel Alexe, pe care îl acuză că este o sursă permanentă de dezinformare a instituțiilor europene și naționale.

 Vă prezentăm comunicatul transmis de Nostra  Silva – Federația  Proprietarilor  de Păduri  și  Pășuni  din România şi Fordaq – Comunitatea  Forestierilor din România

Nostra  Silva – Federația  Proprietarilor  de Păduri  și  Pășuni  din România şi Fordaq – Comunitatea  Forestierilor din România au luat notă de scrisoarea  Comisiei  Europene  privitoare  la domeniul  pădurilor  și  solicită  Guvernului  României un plan de măsuri  fundamentat în urma  unui  proces  consultativ  transparent și,  mai  ales, inițierea  unui  schimb  de informații  și clarificări între  România  și  Comisia  Europeană,  bazat  pe  realitățile domeniului  pădurilor  din România.

Pe  fond,  Comisia  Europeană    nu  a  făcut  decât  să  constate  “asumarea” de  către  domnul ministru Costel  Alexe, ca  rezultat  al  Inventarului  Forestier  Național, a “unui volum de tăieri în România  de 38,6  milioane  mc,  din care  doar  18  milioane sunt  tăieri  legale”, concluzionând, pe  baza  afirmațiilor  oficialului  român,  faptul  că România  încalcă  Regulamentul  European  denumit EUTR și permite plasarea de  lemn tăiat  ilegal  pe  piață.  În analiza sa,   Comisia Europeană se arată agasată de contradicția  între  datele ”oficiale”  furnizate  de statul  român  privind  amploarea  tăierilor  ilegale:

Raportul Curții  de Conturi  vorbește  de 80  milioane  mc în perioada 1991-2011,  deci 4  milioane  mc /an.

în 2015 s-a  vehiculat  cifra  de 8,6  milioane  mc/  an  tăieri  ilegale, tot  ca  rezultat  al IFN  Ciclul  II,  adică  o medie 2008-2015.

domnul ministru  Costel  Alexe   a  “asumat”  un volum  de tăieri  ilegale  de 20,6  milioane  mc  /an  în prezent .  În fapt,  IFN  nu poate  estima  decât  medii, în acest  caz  o medie  2008-2018

Comisia  Europeană  concluzionează, în baza  “asumării” de către  domnul ministru  Costel  Alexe, că volumul tăierilor ilegale  a crescut  după 2015,  prin urmare controlul  este  ineficient, numărul  controalelor  este  prea  mic,  iar  sancțiunile  aplicate  nu  descurajează fenomenul tăierilor  ilegale,  deci  nu sunt  proporționale cu  amploarea fenomenului.

Analizȃnd cauzele ineficienței  controlului, Comisia se bazează pe  plângerea din septembrie  2019 făcuta  de ONG-urile  de Mediu  – Agent  Green, Greenpeace  și  Euronatur,  preluând  în mod  necritic afirmații  ale  ONG-urilor  de mediu:  Inspectorul  Pădurii  nu  funcționează,  sistemul  SUMAL  nu  este  operaționalizat,  sunt  prea  puține controale.  Evident, la aceste informații nu  au  fost  aduse  clarificări  de către  autoritățile  statului  roman,  care  aveau  datoria  să o  facă –  în speță  Ministerul  Mediului, reprezentat  prin dl  Ministru Costel  Alexe.

În fapt,  costatăm cu stupoare că domnul ministru Costel  Alexe nu  oferă informații  pertinente  Comisiei  Europene,  pentru  că  domnia  sa  este  o  sursă  permanentă de dezinformare!

Așa cum am arătat în comunicatele anterioare, pozițiile oficiale exprimate de către Institutul  Național  de Cercetare și  Dezvoltare în Silvicultură – Marin Drăcea,  instituție  responsabilă  de realizarea  Inventarului  Forestier Național și Academia de Științe Agricole și Silvice,  argumentează științific faptul că, cifra “volumului dispărut” vehiculată în spațiul public este afectată de erori de eșantionaj, mai mari decât cele acceptate în tema de proiectare. Din această cauză nu a fost avizată și nu există ca cifră oficială, rezultat al Inventarului Forestier Național. În plus, se arată în poziția oficială a I.N.C.D.S, compararea acesteia cu cifra dată de INS, rezultată prin însumarea APV-urilor, este “neprofesionistă”.

În cadrul Forumului  Pădurilor,  Industriei  Lemnului  și Economiei  Verzi  au fost prezentate de către  d-na Prof. Dr. Ing. Laura  Bouriaud, concluziile analizei unui  grup  larg  de cerccetători:

“Raportarea Institutului Național de Statistică  se referă la volumul brut comercializabil, în timp ce Inventarul  Forestier  Național se referă la biomasa aeriană totală. Nu  există  nicio  corelație  între  aceste două  sisteme  de raportare. […] Situația aceasta este cunoscută și în alte inventare forestiere naționale, fiind caracterizată ca diferență dintre commercialised volume versus total drain. Nu  toți  cei care își  dau cu părerea  despre  Inventarul  Forestier  Național se și  pricep  la  Inventarul  Forestier  Național. În Romania, IFN-ul  a avut  o  comunicare  foarte  proastă,  forțat  pentru  că  a trebuit  să  supraviețuiasca, fiind în pericol de a i  se tăia finanțarea. […]  Inventarul  forestier  oferă  cifrele,  dar  nu Inventarul  Forestier  trebuie  să  spună  ce  înseamnă  aceste  cifre. […]  Rezultatele  IFN  trebuie  să fie cercetate în cadrul  unor  departamente  de cercetare,  așa  cum  este  și în Franța,  pentru a fundamenta  corect  politicile  publice”.

Mai  mult  decât  atât, în luna  decembrie  2019,  Ministerul  Mediului, Apelor  și  Pădurilor  a  transmis  către  Comisia  Europeană  un “Raport  de contabilizare  pentru  domeniul  pădurilor al  gazelor  cu efect de sera  PENTRU PRIMA PERIOADĂ DE ANGAJAMENT (2021-2025)“, elaborat de INCDS-Marin Drăcea, asumat și transmis de către Minister în numele Romaniei, către Comisia Europeană, după schimbarea conducerii INCDS Marin Dracea, deci în total control și responsabilitate. În  raport  Ministerul  Mediului  nu  folosește   pentru  tăierile  ilegale  cifrele   “asumate”  de către  domnul ministru  ca  rezultat  al  IFN,  ci  datele  Institutului  Național  de Statistică,  de 150-200 000  mc/an!  Se arată în raport: “Dacă problemele metodologice ce privesc valoarea lemnului dispărut între cele două cicluri IFN sunt soluționate sau dacă va exista o sursă de date mai bună pentru volumul de lemn tăiat ilegal, România va avea în vedere aplicarea unor corecții tehnice a valorii nivelului de referință.”  Deci  în rapoarte  oficiale   Ministerul  Mediului  recunoaște  problemele metodologice cu  privire  la  rezultatele  IFN,  pentru  circul  mediatic  promovat,  dl  Ministru  Costel  Alexe  “asumă”  cifra de “38,6  milioane  mc  tăieri,  dintre  care  doar 18  milioane  mc tăieri  legale”.

Deși  în decursul  perioadei  de 3  luni  de când  este  ministru  domnul Costel  Alexe  ar  fi  trebuit  să facă demersurile instituționale pentru  clarificarea  și  explicitarea  rezultatelor  IFN,  domul ministru  Costel  Alexe nu  a  făcut  nimic  în acest  sens!

Domnul ministru  nu  a  comunicat Comisiei  nici  faptul că  sistemul  SUMAL  este  funcțional  din 2008,  a  fost  dezvoltat  în 2014  prin aplicațiile  Radarul  Pădurilor și în 2016 prin aplicația  Inspectorul  Pădurilor,  lăsând  Comisia  Europeana dezinformată de ONG-urilor  de mediu  care  spun  că Inspectorul  Pădurii  nu  funcționează.

Domnul ministru nu poate  să  ofere informații  pertinente,  pentru  că este  ocupat  să  dezinformeze!  Domnia  sa repetă  continuu  că  prin Sistemul  112 –  Inspectorul  Pădurii – un   camion  de lemne  din 5  se dovedește  a fi  un transport ilegal.  Complet  fals !  Și  iată de ce!  În fiecare  zi,  în România  sunt  înregistrate 14-16.000  de  transporturi  de masă  lemnoasă în SUMAL.  Populația  verifică  prin sistemul Inspectorul Pădurilor –  prin interogarea  bazei  de date  SUMAL,  pe  baza numărului mașinii –  150-200.000 de transporturi/an,  adică 500-1000 de transporturi/zi !   Populația  sesizează prin sistemul  112 doar  dacă verificarea  in aplicatia  de mobil  Inspectorul  Pădurii arată  un posibil transport  ilegal,  adică  sistemul nu  confirmă  existența  unui  aviz  de  transport  masă  lemnoasă valid  pentru  mijlocul  de transport  respectiv!  Deci  din 500-1000  de verificări/zi,  12  sunt sesizate  prin 112  ca potențial ilegale,  din care se confirma  2 /zi !   Adică  2-4  transporturi  cu  neconformități la  1000 de transporturi  legale!  Evident,  domnul ministru  Costel  Alexe  dezinformează prin omisiune, atunci  când  spune  că 1 din 5 transporturi  cu  lemn  se dovedesc  a  fi  ilegale! Toate  instituțiile cu  atribuții  de control –  și sunt  foarte  multe –  ar  trebui  desființate  dacă  ar  sta  in drum degeaba  si  nu  ar  constata  că  1  din 5  transporturi  de masa  lemnoasă  este  ilegal!

Constatăm  cu părere  de rău  că ministerul  Mediului,  Apelor  și Pădurilor, reprezentat  de către  dl  Ministru  Costel  Alexe,   nu  oferă  informații  corecte  Comisiei  Europene, tocmai  pentru că acesta  este  o  sursă  de  dezinformare ! Avocatul  care  ar  trebui  să apere  România  se  comportă  ca o sursă de  dezinformare și ca un acuzator! Evident,  nu  se poate  ieși  din acest  cerc  vicios  decât  prin concedierea  avocatului,  adică demisia  sau  demiterea   domnului ministru  Costel  Alexe.

De  altfel,  domnul ministru  Costel  Alexe a  primit  aviz  negativ  și  la  audierile  din Comisiile  de Mediu  reunite  ale  Camerei  Deputaților  și  Senatului, cu  4  voturi  negative  inclusiv  de la  aliații  de Guvernare – de la  USR.  Avizul  Comisiei  este  personal,  este  legat  de performanta  d-lui  Ministru  in  actul administrativ.  În Comisie  s-a  arătat  că nu  au  fost  întărite structurile  cu  rol  de control  a  regimului  silvic,  acestea  au fost  dimpotrivă  destabilizate  prin desființarea  Comisariatului  Național al Gărzilor  Forestiere prin  OUG 88/2019,  ordonanță  care  a primit  între  timp  aviz negativ în Comisia  de Mediu  a Senatului, inclusiv cu  voturile  senatorilor  USR.  Declarația  domnului  senator  USR Allen Coliban  este  elocventă: “Într-o perioadă în care avem nevoie mai mult ca oricând de structuri eficiente de control în domeniul forestier, Ministerul Mediului desființează Garda Națională Forestieră!“.

Tot  atât  de gravă ca dezinformarea  Comisiei  Europene, care  a condus  la  declanșarea  acestei  proceduri  juridice,  este  și lipsa  de consintență  a planului  de măsuri, de  răspuns și de  remediere, în primul rand pe linie  de eficientizare  a combaterii  tăierilor   ilegale. Practic, la  doar  câteva  ore  de la  transmiterea  scrisorii  de  către  Comisie,  domnul ministru  Costel  Alexe asuma  public  un plan  de măsuri  fără  nicio legătura  cu  scrisoarea  Comisiei  Europene.  Menționăm faptul că  această scrisoare  este  un document  tehnic  de 56  de  pagini,  care  necesită  câteva  ore  doar pentru  a fi  citit!

Considerăm  că,  în urma scrisorii  Comisiei Europene,  Ministerul  Mediului,  Apelor  și   Pădurilor  ar  fi  trebuit  să inițieze rapid și  să deruleze, în termenul  de 30  de zile  acordat  prin scrisoare, un amplu  proces  consultativ  prin care  să identifice cele  mai  bune  și  eficiente  alternative   de  politici  publice  și masuri  de răspuns la  cele  4  puncte principale adresate prin scrisoarea  Comisiei  Europene.

Organizațiile  profesionale  și  patronale  din  sectorul  forestier și  industria  lemnului au inițiat  un proces consultativ  intern  pentru  transmiterea  clarificărilor  necesare  și  a unui  plan  de măsuri către  Comisia  Europeană,  dar  în mod  faptic acest  document  trebuie  susținut  de către  Ministerul  Mediului  prin persoana  domnului ministru  Costel  Alexe,  care  în fapt nu  informează Comisia ci  o dezinformează!

Constatând  faptul  că domnul ministru Costel  Alexe  nu  face  decât  sa promoveze  un circ  mediatic care  nu  construiește  nimic,  o  demagogie  și un populism  de  campanie  electorală  permanentă, nu  ne  rămâne  decât  solutia  de a  cere  public  demisia  domnului ministru  Costel  Alexe.

Menționam  că  suntem  și  într-o etapa  de  cuantificare  și  analiză pentru încadrarea  juridică a  efectelor economice  prin răspândirea de informații false de către  domnul ministru  Costel  Alexe. Această analiză se poate  finaliza printr-o plangere penală  și  respectiv  printr-o chemare  în judecată  civilă  pentru  pagubele  provocate  sectorului  forestier,  prin acțiunile  domniei  sale.

Apreciem că scrisoarea Comisiei Europene este, într-o proporție covȃrşitoare, şi un efect al actiunilor și inacțiunilor domnului ministru  Costel  Alexe. Solicităm  Guvernului  României  să  analizeze  aspectele  semnalate și  să  intervina.

Federația  Proprietarilor  de Păduri  și  Pășuni  din România – Nostra  Silva

Fordaq – Comunitatea Forestierilor din România


Intră acum și în grupul de