USV anunță prelungirea perioadei de suspendare a cursurilor până în 22 aprilie. Dosarele pentru burse se vor transmite în format electronic, iar taxele vor putea fi plătite fără penalități în primele trei zile de la reluarea activității

După instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în data de 17 martie 2020 Consiliul de Administrație (CA) al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a analizat situația generată de răspândirea COVID-19 și a decis ca prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 22/11.03.2020 cu privire la măsurile implementate în USV pentru prevenirea epidemiei să fie extinse până la data de 22 aprilie 2020 inclusiv.

Astfel, dintre măsurile pentru care se extinde perioada de aplicare, USV prezintă:

  • titularii de curs, seminar și proiect vot transmite studenților, prin mijloace electronice, suporturile de curs, seminar și proiect și vor menține dialogul cu studenții prin aceleași mijloace;
  • în cazul cursurilor, seminariilor sau proiectelor pentru care susținerea activității didactice nu poate fi efectuată prin mijloace electronice, odată cu reluarea activităților didactice, acestea se vor reprograma în orar;
  • studenților din anii terminali li se recomandă să lucreze la proiectele/lucrările de diplomă/licență/disertație;
  • toate activitățile de laborator, la disciplinele la care sunt prevăzute aceste activități didactice, vor fi reprogramate după reluarea activităților didactice.

De asemenea, membrii CA au dezbătut și aprobat alte hotărâri importante.

Astfel, studenții sunt informați că neachitarea taxelor de școlarizare și a taxelor privind contractarea creditelor restante, în perioada suspendării activităților didactice, nu va atrage exmatricularea și nici calcularea dobânzilor sau penalităților de întârziere pentru sumele respective, cu condiția ca aceste taxe să fie plătite în primele 3 zile lucrătoare de la reluarea activităților didactice în regim normal. După acest termen, vor fi aplicate măsurile prevăzute în contractele de studii și regulamentele în vigoare.

În ceea ce privește bursele pentru intervalul aprilie-septembrie 2020, studenții sunt asigurați că acestea vor fi alocate conform deciziilor de acordare. Pe parcursul perioadei de suspendare a cursurilor față în față, dosarele pentru acordarea burselor se vor putea transmite și în format electronic, în conformitate cu calendarul deja aprobat, urmând ca, în format fizic, dosarele să fie depuse în primele trei zile lucrătoare de la reluarea activităților didactice.

Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va urmări îndeaproape evoluția situației actuale la nivel regional, național și internațional și, în funcție de schimbările care vor interveni, Consiliul de Administrație și Senatul Universității vor lua toate măsurile care se impun și le vor comunica cu celeritate întregii comunități academice, anunță instituția academică suceveană.