Noile programe pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat au fost aprobate prin ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat, marţi, că revizuirea programelor de examen pentru Evaluarea Naţională şi Examenul Naţional de Bacalaureat, fără conţinuturi aferente semestrului al II-lea al anului şcolar în curs, a fost aprobată prin ordinul ministrului Monica Anisie.

Într-un comunicat de presă al MEC se arată că măsură de revizuire a programelor de examen a fost agreată şi cu partenerii educaţionali, reprezentanţii elevilor, studenţilor, părinţilor, cadrelor didactice şi reprezentanţii Consiliului Naţional al Rectorilor, în vederea finalizării cu succes a anului şcolar 2019-2020.

Sursa citată menţionează că ordinul de ministru a fost transmis luni, 13 aprilie, către Monitorul Oficial al României şi, imediat ce acesta va fi publicat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va posta noile programe astfel: .

Pentru Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) şi matematică;

Pentru Examenul Naţional de Bacalaureat 2020 la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie.

„Prin elaborarea acestui ordin se asigură egalitatea de şanse pentru toţi elevii care vor absolvi învăţământul gimnazial, respectiv liceal, dar şi o evaluare obiectivă, la nivel naţional, a competenţelor specifice formate/dezvoltate, dar şi a conţinuturilor corespunzătoare parcurse de elevi pe parcursul învăţământului gimnazial/liceal, respectiv în clasa a VIII-a/a XII-a până la finalizarea semestrul I al anului şcolar 2019-2020”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educaţiei şi Cercetării.

 De menţionat este că Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia elevilor, săptămânal, câte cinci teste de antrenament pentru pregătirea în această perioadă de suspendare a cursurilor, în vederea susţinerii examenelor naţionale. Acestea sunt formulate în concordanţă cu noile programe, iar următorul set de teste de antrenament va fi publicat în data de 22 aprilie 2020.

(LB)