Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat măsurile luate în sistemul românesc de învăţământ, în contextul pandemiei Covid-19


Intră acum și în grupul de

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a stabilit împreună cu specialiştii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi în conformitate cu recomandările Comitetului Naţional pentru Situaţii de Speciale de Urgenţă măsurile pentru reluarea activităţii în unităţile de învăţământ, în condiţii de siguranţă pentru elevi, cadre didactice, personalul din şcoli şi părinţi, se precizează într-un comunicat de presă al MEC.

Sursa citată menţionează că în România  cursurile în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal rămân suspendate, dar se va continua învăţarea asistată de tehnologie până în data de 12 iunie, când se vor încheia cursurile anului şcolar.

MEC informează că pentru elevii şi cadrele didactice care nu au acces la tehnologie, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor oferi sprijin şi vor transmite elevilor resurse educaţionale şi sarcini de lucru.

Totodată, studenţii îşi vor continua învăţarea asistată de tehnologie, iar examenele se pot susţine şi online, iar fiecare instituţie de învăţământ superior va comunica planurile stabilite privind susţinerea examenelor.

“Priorităţile ministerului sunt de a asigura cadrul necesar pentru încheierea situaţiilor şcolare pentru toţi elevii şi studenţii din sistemul românesc de învăţământ şi susţinerea examenelor finale, în condiţii de siguranţă pentru elevi şi cadre didactice”, se arată în comunicatul de presă.

MEC mai informează că, începând cu data de 2 iunie, elevii din clasele a VIII-a, a XII-a/ XIII-a, cei din anii de final de ciclu profesional şi postliceal vor reveni în unităţile de învăţământ pentru două săptămâni.

“Vor avea loc doar activităţi de pregătire şi consiliere pentru examenele naţionale. Revenirea în unităţile de învăţământ va fi una prudentă şi controlată pentru a preveni răspândirea îmbolnăvirilor cu Covid-19. Pentru elevii care au probleme de sănătate sau care prezintă riscuri de îmbolnăvire, prezenţa la cursuri va fi opţională. Părinţii vor decide acest aspect”, precizează MEC.

MEC şi MS vor elabora un ordin comun prin care se vor stabili măsurile de siguranţă privind reluarea activităţii în unităţile de învăţământ

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii vor elabora un ordin comun în care se vor stabili toate măsurile de siguranţă privind reluarea activităţii în unităţile de învăţământ, se menţionează în comunicatul MEC.

Sala de clasă va fi igienizată corespunzător, vor fi realizate culoare semnalizate special, iar în sala de clasă vor fi maximum 10 elevi, respectând măsurile de distanţare.

Alte măsuri cu privire la anul şcolar 2019-2020:

Sursa citată precizează că programa din semestrul al II-lea care nu a fost parcursă după data de 11 martie va fi abordată în anul şcolar următor, după ghiduri metodologice elaborate de MEC pentru fiecare disciplină.

“Nu se vor susţine teze, iar mediile vor fi încheiate cu minimum două calificative/note. Pentru situaţii excepţionale, MEC a prevăzut mai multe scenarii, iar pentru fiecare tip de învăţământ (vocaţional, special, profesional) vor fi comunicate modalităţi de încheiere a situaţiei”, se arată în comunicatul MEC.

O altă măsură se referă la înscrierile la clasa pregătitoare şi la grădiniţă, care pot fi realizate online, după un calendar stabilit de MEC, iar evaluarea psihosomatică a copiilor va fi înlocuită cu declaraţie pe proprie răspundere a părinţilor/tutorilor legali instituiţi şi recomandarea eliberată de grădiniţa pe care au frecventat-o.

“Pentru asigurarea accesului egal la educaţie pentru preşcolarii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, profesorii itineranţi şi de sprijin vor continua adaptarea curriculară a conţinuturilor, realizarea materialelor didactice, instrumentelor de lucru şi de evaluare specifice, precum şi monitorizarea aplicării programelor curriculare adaptate, în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă, pentru punerea în aplicare a planului de intervenţie personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat. Detaliile cu privire la desfăşurarea examenelor naţionale şi a admiterii în învăţământul liceal şi profesional/profesional dual vor fi prezentate prin procedurile elaborate de MEC. Vor fi elaborate inclusiv proceduri privind siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice la desfăşurarea probelor”, mai precizează MEC.

Conform MEC, examenele de certificare a competenţelor profesionale pentru nivelurile 3, 4 şi 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, pentru învăţământul vocaţional, profesional şi profesional dual, precum şi cele din învăţământul postliceal vor fi realizate numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată, în conformitate cu metodologiile aferente fiecărui tip de certificare a competenţelor.

Examenul de titularizare şi pentru definitivare în învăţământ, precum şi pentru obţinerea gradelor didactice se vor organiza după un calendar comunicat de MEC.

“Măsurile luate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării au fost aplicate şi în state europene precum Italia, Letonia, Portugalia, Malta şi Ungaria”, se mai arată în comunicatul MEC.


Intră acum și în grupul de