Aproape o mie de apartamente din 26 de blocuri sucevene vor fi reabilitate termic cu 46 de milioane de lei| Vezi lista blocurilor care intră în prima etapă a programului de reabilitare

Aproape o mie de apartamente din 26 de blocuri din municipiul Suceava vor fi reabilitate termic în prima etapă a programului cu cofinanțare de la bugetul de stat, iar suma totală estimată pentru aceste lucrări se ridică la 46 de milioane de lei.

În acest sens, primarul Sucevei, Ion Lungu, a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici care urmează să fie discutat în ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare.

Potrivit referatului de aprobare semnat de Ion Lungu,  prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației se desfășoară în prezent, în colaborare cu autoritățile administrației locale un Program național privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe.

Acest program național de reabilitare se adresează în principal Asociațiilor de proprietari care doresc să crească performanța energetică a blocurilor de locuințe construite în perioada 1950-1990, indiferent de sistemul de încălzire al acestora.

„Precum în cazul majorității blocurilor de locuințe din România construite după proiecte elaborate înainte de anul 1990 și blocurile din municipiul Suceava prezintă un nivel scăzut de izolare termică, iar acest aspect se traduce în consum de energie ridicat pentru încălzire și implicit costuri ridicate suportate de beneficiar”, a explicat Ion Lungu.

În aceste condiții el menționează că municipalitatea suceveană a făcut demersurile necesare și s-a alăturat acestui program în vederea accesării de fonduri de la bugetul de stat necesare anvelopărilor locuințelor cetățenilor din municipiu.

El menționează că în Consiliul Local Suceava fost aprobată în aprilie 2019 lista asociațiilor de proprietari incluse în programul local de reabilitare care cuprinde un total de 23 asociații de proprietari respectiv 102 blocuri.

Într-o primă etapă s-a hotărât demararea aplicării programului pentru o grupă formată din 26 de blocuri, dintr-un total de 4 grupe.

Repartizarea celor 26 blocuri din totalul de 102 cuprinse în programul de reabilitare s-a făcut având în vedere criteriile prevăzute în Normele Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/ 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv identificarea pe cartiere, cvartale, puncte termice și nu în ultimul rând pe asociații de proprietari.

Finanțarea cheltuielilor privind proiectarea cade în sarcina Primăriei municipiului, execuția lucrărilor se finanțează conform unei scheme de finanțare în care Asociația de proprietari plătește 20% din costul total al executării lucrărilor de intervenție-procentul de 20% din totalul lucrărilor de execuție se împarte între toți proprietarii, fiecăruia revenindu-i o cotă parte în funcție de cota parte indiviză ce revine fiecărui proprietar,  50% de la bugetul de stat, prin MLPDA, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul național privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, iar  30% de la bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Primarul menționează că în acest moment se lucrează la proiectarea lucrărilor de intervenție și că s-au elaborat expertizele tehnice, auditele energetice și studiile de fezabilitate, iar în continuare, pentru continuarea programului, este necesară aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți celor 26 de blocuri din prima grupă.

Ulterior urmează notificarea asociației de proprietari de coordonatorul local privind hotărârea consiliului local și încheierea, pe baza acestor indicatori a actului adițional la contractul de mandat privind stabilirea și individualizarea obligațiilor de plată pentru executarea lucrărilor de intervenție, lucrări ce se vor finanța conform schemei prezentate.

După realizarea acestor etape urmează elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție și obținerea autorizației de construire, apoi elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, precum și a documentației de achiziție pentru contractarea executării lucrărilor de intervenție.

„Prin realizarea acestui obiectiv efectul pozitiv asupra creșterii nivelului de trai al cetățenilor municipiului se traduce prin: reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie și nu în ultimul rând păstrarea valorii arhitecturale, ambientale și de integrare cromatică în mediul urban al municipiului”, a conchis Ion Lungu.