268 de cadre didactice sucevene s-au înscris la examenul naţional de definitivare în învăţământ. Proba scrisă se va desfăşura miercuri, în centrul de examen organizat la Colegiul Tehnic “Samoil Isopescu” Suceava

FOTO: Libertatea.ro

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Cezar Anuţei, a declarat, luni, pentru NewsBucovina, că 268 de cadre didactice sucevene care s-au înscris la examenul naţional de definitivare în învăţământ ar urma să susţină miercuri proba scrisă la 34 de discipline, în centrul de examen organizat la Colegiul Tehnic “Samoil Isopescu” Suceava, iar 14 candidaţi înscrişi au fişele invalide.

Anuţei a spus că cei mai mulţi candidaţi, 51, vor susţine proba scrisă la disciplina limba şi literatura română pentru copii, metodica activităţii instructiv educative din învăţământul preşcolar, alţi 38 la limba şi literatura română şi matematică, metodica predării acestora în învăţământul primar, 31 la educaţie fizică şi sport, alţi 25 de candidaţi la matematică, 15 la limba engleză, 12 la limba şi literatura română, 12 la psihopedagogie specială etc.

Conform Calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, susţinerea probei scrise este prevăzută pentru data de 22 iulie, afişarea rezultatelor iniţiale va avea loc pe 29 iulie, înregistrarea contestaţiilor este prevăzută în perioada 29-30 iulie, soluţionarea contestaţiilor în perioada 30 iulie- 4 august, afişarea rezultatelor finale în 4 august, transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi este prevăzută în perioada 4-7 august, iar validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale va avea loc în perioada 7-14 august 2020.

Conform Ordinului Nr. 4300/2020 din 21 mai 2020

privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, repartizarea în săli a candidaţilor care susţin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanţare fizică, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, iar într-o sală de examen pot susţine proba scrisă maximum 10 candidaţi.

Acelaşi ordin prevede că în sesiunea 2020 a examenului naţional de definitivare în învăţământ , “nota obţinută la examen se calculează după formula: ND = (2NI + NP + 7NS) / 10, unde: ND este nota la definitivat, NI este nota la inspecţie (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecţii de specialitate obţinute de candidatul care a susţinut ambele inspecţii), NP este nota la portofoliu, NS este nota la proba scrisă, toate notele fiind obţinute de candidat în sesiunea de examen curentă”, iar nota minimă de promovare a examenului este 8.

Reamintim că în sesiunea 2019 a examenului naţional de definitivare în învăţământ, din totalul celor 295 de candidaţi suceveni înscrişi pentru susţinerea probei scrise, s-au prezentat la această probă 256 de candidaţi, alţi 21 au absentat, iar 18 s-au retras în timpul probei.

Potrivit MEC, cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

“Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice”, mai precizează MEC.

(LB)