Peste 5.900 de cereri au fost admise în prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare în județul Suceava. A doua etapă de înscriere se desfășoară în perioada 21-31 iulie 2020

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat că în judeţul Suceava au fost admise 5960 cereri în prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare, desfăşurată în perioada 4 martie- 7 iulie 2020.

Anuţei a precizat că în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 sunt prevăzute în total 355,72 de clase pregătitoare cu 7119 elevi,  din care 7 clase cu 53 de elevi în învăţământul special, 296 de clase în învăţământul de masă cu 6119 elevi, 40,72 clase în învăţământul simultan cu 659 de elevi, 4 clase cu 113 elevi în învăţământul de tip step by step, 8 clase pregătitoare fiind în învăţământul particular.

Conform MEC, în prima etapă, repartizarea copiilor s-a realizat pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse, inclusiv prin aplicaţia informatică, de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali şi în baza deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare.

Potrivit calendarului, în a doua etapă, prevăzută să se desfăşoare în perioada 21 – 31 iulie 2020, înscrierea se va realiza pe locurile rămase libere pentru copiii care nu au participat la prima etapă sau nu au fost repartizaţi, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Centralizarea şi soluţionarea, de către inspectoratele şcolare, a cererilor părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ vor fi realizate în perioada 1-4 septembrie 2020.

“De asemenea, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului. În situaţia transmiterii documentelor pe e-mail, prin poştă, cu confirmare de primire, documentele utilizate pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor fi solicitate şi în format fizic, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor”, se precizează într-un comunicat de presă al MEC.

Aceeaşi sursă menţionează că unităţile de învăţământ au obligaţia de a oferi informaţii referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învăţământul primar, indiferent dacă părinţii au sau nu au domiciliul în circumscripţia respectivă.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a centralizat situaţia preliminară a cererilor de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, după prima etapă de cuprindere în clasa pregătitoare (8 – 20 iulie), prevăzută de calendarul modificat şi completat în luna mai prin ordin de ministru.

MEC a informat că la nivel naţional au fost completate şi depuse, în perioada 4 martie – 7 iulie 2020, 150.503 cereri, din care au fost admise 149.307 cereri.

“Dintre cele 150.503 cereri completate şi depuse, 131.599 de cereri vizează copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, iar 18.904 cereri, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv”, mai precizează MEC.

(LB)