USV anunță noi programe de studiu în oferta educațională din sesiunea de admitere septembrie 2020: Autovehicule rutiere, Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (spaniolă, italiană) și Rețele și software de telecomunicații

În ședința din 30 iulie 2020, Consiliul ARACIS a decis autorizarea provizorie a trei noi programe de studiu de licență la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), care vor fi incluse în oferta educațională începând cu sesiunea de admitere septembrie 2020, anunță USV.

Astfel, viitorii candidați vor putea opta și pentru următoarele programe: Autovehicule rutiere, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 50 studenți/an, Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (spaniolă, italiană), în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 60 studenți/an, și Rețele și software de telecomunicații, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 50 studenți/an.

USV reamintește că în sesiunea de admitere care tocmai s-a încheiat universitatea suceveană a oferit candidaților șansa de a se înscrie, pe lângă programele tradiționale, la nu mai puțin de 9 programe de studiu noi, pentru ciclurile licență și masterat: Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule (licență), program gestionat împreună de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management; Echipamente și sisteme medicale (licență), în cadrul parteneriatului dintre Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Facultatea de Mecanică, Mecatronică și Management și Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană; Energetică și tehnologii informatice (licență), la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor; Media digitală (licență), în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării; Resurse umane (licență, 50 de studenți), la Facultatea de Istorie și Geografie; Științe gastronomice (licență), la Facultatea de Inginerie Alimentară; Drept penal și criminalistică (masterat), în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative; Globalizare și diplomație economică (masterat profesional), la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, și Securitate cibernetică (masterat profesional), la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

Deschiderea acestor programe de studiu noi, pentru care înscrierile vor fi posibile și în sesiunea septembrie, certifică preocuparea constantă a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru o dezvoltare dinamică, în directă corelație cu cerințele unei piețe a muncii competitive, în transformare accelerată, adaptată paradigmelor economice, sociale și educaționale ale secolului XXI.

Toate informațiile referitoare la sesiunea de admitere din toamnă, care va începe luni, 7 septembrie 2020, vor fi publicate pe pagina web: https://admitere.usv.ro/