Titularizare: 13 candidați suceveni au obținut nota 10 la proba scrisă

Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți , pe site-ul titularizare.edu.ro, rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă in sesiunea 2020 a Concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, înainte de soluționarea contestațiilor.

Astfel, conform acestor rezultate publicate de MEC, in județul Suceava, 13 candidați au obținut nota 10 la proba scrisă a examenului de Titularizare, iar procentul notelor peste 7 obținute de cadrele didactice sucevene este de 51,5 la sută.

Din totalul celor 13 candidați care au fost notați cu 10 la proba scrisă, 4 au susținut examenul la disciplina Religie ortodoxa, 3 la disciplina Limba și literatura română , Elemente de pedagogie școlară și elemente de didactica generală aplicate disciplinelor din învățământul primar, alți 3 la disciplina Limba și literatura română , Pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative in grădinița de copii, 2 la disciplina Educație fizica și sport, 1 la disciplina Arte vizuale.

In județul Suceava, 109 cadre didactice au obținut la proba scrisă note între 1,01 și 4,99, alți 261 de candidați au obținut note între 5,00 și 6,99, iar note cuprinse între 7,00 și 9,99 au obținut 406 candidați, in timp ce 13 cadre didactice au fost notate cu 10 la aceasta proba.

Conform MEC, din promoția curenta, 56 la suta dintre candidații suceveni au obținut note peste 7.

Contestațiile candidaților nemulțumiți de notele obținute pot fi depuse la sediul ISJ Suceava sau pot fi transmise prin mijloace electronice in zilele de 4 August pana la ora 21,00, respectiv 5 August, pana la ora 12,00, iar rezultatele finale vor fi afișate in data de 11 August 2020.

De menționat este ca pentru angajarea pe perioada nedeterminata, candidații trebuie sa obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru perioada determinata(suplinire), minimum nota 5.

La proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 29 iulie, în 5 centre de examen, s-au prezentat 841 de candidaţi (92,72%) din cei 907 candidaţi înscriși.

Un număr de 42 candidaţi s-au retras de la această probă din motive personale (35) și medicale (7), iar 3 candidaţi au fost eliminaţi din examen.

 În total, din judeţul Suceava au fost transmise spre centrele de evaluare 796 de teze.

(LB)