Peste 15.000 de solicitări de dispozitive electronice cu conexiune la internet făcute de elevi suceveni. Două treimi dintre cereri sunt din mediul rural

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Cezar Anuţei, a declarat pentru NewsBucovina că în judeţul Suceava s-au centralizat până în cursul săptămânii trecute peste 15 000 de solicitări de dispozitive electronice cu conexiune la internet din partea elevilor.

Anuţei a spus că cele 15 315 solicitări de dispozitive electronice cu conexiune la internet au fost depuse de elevi la unităţile de învăţământ, aşa cum prevede ordinul MEC nr. 4738/20 iulie 2020, dispozitive ce vor fi achiziţionate prin programul naţional “Şcoala de acasă”.

El a mai spus că din totalul cererilor înregistrate,  6166 de solicitări sunt de la elevi din mediul urban şi 9149 de la elevi din mediul rural.

De precizat este că în ordinul menţionat sunt prevăzute atât criteriile generale, cât şi cele specifice pentru selecţia beneficiarilor acestor dispozitive electronice cu conexiune la internet prin Programul naţional „Şcoala de acasă”.

Astfel, criteriile generale pentru selecţia primară a beneficiarilor  acestui program sunt:  „elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar( clasa pregătitoare, clasele I-XII, şcoala profesională), forma de învăţământ de zi, cu frecvenţă, înmatriculaţi la început de an şcolar în unităţi de învăţământ de stat, precum şi elevii proveniţi din medii defavorizate”.

Criteriile specifice pentru selecţia selecţia beneficiarilor sunt: “elevii ai căror familii nu deţin nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet, elevii care nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet şi elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei de COVID 19 şi care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet”.

Consiliul de Administraţie al ISJ Suceava a aprobat în data de 5 august 2020 Procedura operaţională privind modul de aplicare a Programului naţional “Şcoala de acasă” de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Suceava.

Comisiile de implementare a programului de la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat au fost numite de directorii acestora, iar componenţa celei de la nivelul ISJ Suceava a fost desemnată prin decizia inspectorului şcolar general.

Conform Ordinului MEC nr. 4738/20.07.2020, distribuirea dispozitivelor electronice cu conexiune la internet către beneficiari se realizează în baza unei cereri scrise şi a unei declaraţii pe proprie răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului, dacă este major, potrivit căreia familia sau potenţialul beneficiar al programului naţional „Şcoala de acasă”, după caz, nu deţine un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Totodată, unitatea de învăţământ va încheia cu părintele/tutorele legal/reprezentantul legal al elevului sau cu elevul major un contract de comodat care are ca obiect darea în folosinţă gratuită a dispozitivului electronic cu conexiune la internet.

Acelaşi ordin prevede că durata contractului de comodat este de 1 an şcolar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea de învăţământ respectivă.

Reamintim că Ministerul Educaţiei şi Cercetării a început demersurile pentru achiziţionarea a 250.000 de dispozitive electronice încă din data de 7 mai, când a fost alocată prin Hotărâre de Guvern suma de 150 de milioane de lei.

“Toate instituţiile implicate, inclusiv Oficiul Naţional al Achiziţiilor Centralizate, şi-au luat angajamentul să încheie, în termenii agreaţi, toate procedurile, astfel încât dispozitivele să fie, în prima zi de şcoală, la dispoziţia elevilor.

Deşi au beneficiat de tot sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării în toată această perioadă, oficialii ONAC au refuzat să fie cooperanţi şi proactivi în identificarea de soluţii rapide, dovadă fiind rezultatul catastrofal al acestui întreg proces. Mai grav, ONAC nu a informat în timp util Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu privire la stadiul licitaţiei, deşi au existat nenumărate solicitări zilnice privind acest subiect”, se menţiona în comunicatul de presă al MEC din 31 august 2020.

În acelaşi comunicat se preciza că ministrul Educaţiei şi Cercetării a solicitat premierului României, Ludovic Orban, demiterea preşedintelui Oficiului Naţional al Licitaţiilor Centralizate şi reluarea, în regim de maximă urgenţă, a procedurilor de licitaţie pentru achiziţionarea celor 250 000 de dispozitive electronice.

 (LB)