SJU Suceava anunță o nouă procedură de solicitare și eliberare a înscrisurilor medicale. Vezi procedura

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan Cel Nou” Suceava a anunțat, joi, că începând cu data de 12.11.2020, toate solicitările privind eliberarea înscrisurilor (referate, certificate medicale, adeverințe, copii scrisori medicale, etc.) vor fi comunicate la adresa de e-mail: secretariat@spjsv.ro 

Potrivit comunicatului semnat de Managerul interimar al SJU Suceava, Dr. Alexandru Calancea, taxa pentru documentele solicitate la cerere, copie documente, certificate medicale, referate pentru comisia de expertiză a capacității de muncă în valoare de 10 lei respectiv de 70 lei, pentru secția Neurologie, se va achita în contul unității sanitare, respectiv: RO23TREZ59121F330800XXXX

Sursa citată precizează că documentele medicale pentru încadrarea în grad de handicap, se vor elibera doar în baza biletului de trimitere, eliberat de medicul de familie, a copiei CI/BI, solicitare urmând a se face exclusiv la adresa de e-mail secretariat@spjsv.ro.

În cazul în care documentele mai sus precizate nu vor fi comunicate, consultația va fi considerată drept consultație la cerere urmând a se încasa de la pacient atât contravaloarea consultației cât și a referatului, la tarifele aprobate de Consiliul Județean Suceava.

Formularele necesare eliberării documentelor medicale menționate se vor accesa de pe site-ul spitalului și vor fi trimise împreună cu dovada achitării contravalorii pe adresa: secretariat@spjsv.ro.

Totodată, în cerere se va specifica scopul pentru care s-a solicitat referatul, respectiv comisia de handicap sau comisia de expertiză a capacității de muncă.