ANUNT NEGOCIERI

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

cu sediul în B-dul 1 Mai, nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, organizează la sediul

acesteia,

NEGOCIERI

pentru masa lemnoasă pe picior provenită din partizi suprapuse peste partizile contractate, din fondul forestier de stat şi administrat, de regulă în fiecare zi de luni începând cu orele 12.30, sau cu ocazia participării agenţilor economici la preselecţiile şi licitaţiile organizate la sediul direcţiei, în condiţiile Regulamentului de vânzare a masei lemnoase aprobat prin HCA nr. 11/2009.

În aceleaşi condiţii se vor organiza negocieri şi pentru partizile care au făcut obiectul unor contracte reziliate sau a căror procese verbale de licitaţie au fost anulate.

loading...