Șase locuri-trei de ofițeri și trei de agenți- scoase la concurs pentru Biroul pentru Protecția Animalelor din IPJ Suceava. Două posturi de ofițeri sunt pentru medici veterinari

Persoanele care își doresc o carieră în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava –

Biroul pentru Protecția Animalor se pot înscrie la concursurile organizate  pentru ocuparea a 6 posturi

scoase la concurs prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare

cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Pentru cele 2 posturi vacante de ofițer de poliție (medic veterinar) în cadrul IPJ Suceava,

înscrierile se realizează în perioada 18-28.12.2020 (pe data de 28.12.2020 doar până la orele 16:00), 

în sistem online la adresa resurseumane@sv.politiaromana.ro .

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condiții de

participare, documente necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor, găsiți aici:

veterinar-ijp-suceava

Pentru ocuparea unui post de ofițer de poliție și 3 (trei) posturi de agent de poliție în cadrul

Inspectoratului Județean de Poliție Suceava – Biroul pentru Protecția Animalelor, înscrierile se

realizează, în perioada 18-28.12.2020 (pe data de 28.12.2020 doar până la orele 16:00), în sistem

online la adresa de e-mail resurseumane@sv.politiaromana.ro .

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condiții de

participare, documente necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor, găsiți aici:

https://sv.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-privind-ocuparea-unui-

post-de-ofiter-de-politie-si-3-trei-posturi-de-agent-de-politie-in-cadrul-inspectoratului-judetean-de-

politie-suceava-biroul-pentru-protectia-animalelor