Amenzi între 200 și 10.000 de lei în Fălticeni pentru abateri de la Regulamentul actualizat de bună gospodărire. Sunt prevăzute sancțiuni de la parcarea pe trotuar la hrănirea animalelor fără stăpân. Cea mai mare amendă este pentru aruncarea de pliante publicitare

Municipiul Fălticeni își propune să actualizeze Regulamentul privind normele de bună gospodărire și a lansat în dezbatere publică noua formă care încearcă să identifice toate situațiile prin care comportamentul unor persoane, fizice sau juridice, poate afecta buna conviețuire.

De remarcat este că amenzile pentru situațiile de nerespectare se încadrează, în general, între 200 și 1000 de lei, dar sunt prevăzute și amenzi de 2.500 de lei, însă cel mai scump se plătește aruncarea/abandonarea atât pe domeniul public cât și pe cel privat al Municipiului Fălticeni de pliante, broșuri, tipărituri, fly-ere publicitare și nedepunerea lor în căsuțele poștale ale scărilor de bloc sau ale caselor din Municipiul Fălticeni.

Mai mult, din Regulament se înțelege că municipalitatea vrea să elimine din oraș animalele fără stăpân și sancționează drastic, chiar și cu 1000 de lei, pe cei care oferă mâncare acestora sau construiesc adăposturi pentru animale pe domeniul public sau privat al municipiului.

Regulamentul este prevăzut cu capitole pentru fiecare domeniu de activitate și stabilește și sancțiunile pentru orice abatere.

Vă prezentăm integral noua formă a Regulamentului în varianta supusă dezbaterii publice

REGULAMENT PENTRU STABILIREA NORMELOR DE BUNA GOSPODARIRE PE TERITORIUL

MUNICIPIULUI FALTICENI

Art.1. Pentru asigurarea unui climat normal de ordine si liniste publica pe raza municipiului Falticeni si promovarea unor relatii civilizate in viata cotidiana, cetatenii au obligatia de a manifesta un comportament civic si moral in familie si societate, pe strada, in locurile si  localurile publice, in spiritul normelor de buna convietuire sociala si a reglementarilor in vigoare, dand dovada de buna credinta in exercitarea drepturilor si libertatilor cetatenesti.

Art.2. Asigurarea si pastrarea unui mediu natural curat, mentinerea ordinii si linistii publice, spiritul de bun gospodar manifestat prin utilizarea rationala si conforma cu destinatia lor a bunurilor si amenajarilor de orice fel de pe domeniul public si privat al municipiului si respectarea normelor igienico-sanitare constituie obligatii fundamentale atat pentru autoritatea administratiei publice locale cat si pentru persoanele juridice si cetatenii rezidenti ori aflati in tranzit prin municipiul Falticeni.

Art.3. Nerespectarea interdictiilor sau obligatiilor cetatenesti prevazute in prezentul act normativ constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, daca fapta nu a fost săvârşită în asa fel incat sa constituie infractiune, potrivit legii penale.

CAPITOLUL I

Norme privind buna gospodarire, intretinere si folosire a constructiilor de orice fel

pe raza municipiului Falticeni

Art.4. Persoanele fizice si juridice, organizatiile de orice natura care detin si utilizeaza constructii de orice fel si sub orice titlu vor lua masuri pentru a le gospodari, intretine si pastra intr-o permanenta stare de curatenie, a le consolida, amenaja si repara potrivit cerintelor de estetica edilitara si urbanistica, a normelor sanitare si de protectie a mediului inconjurator. Proprietarii au obligatia de a demola imobilelel pe care le detin, aflate in stare avansata de degradare, in conformitate cu legislatia in domeniu.

Art.5. Detinatorii de imobile sub orice titlu si utilizatorii acestora au obligatia mentinerii in permanenta a curateniei trotuarelor, rigolelor, santurilor si zonei cuprinse intre imobil, respectiv limita proprietatii si calea publica, inclusiv a locurilor de parcare date in folosinta, inlaturarea zapezii si ghetii de pe acestea, de pe acoperisuri si terase, imediat ce se aseaza si formeaza gheata, desfundarea periodica a jgheaburilor, burlanelor, a santurilor si podetelor aferente, pentru a evita colmatarea lor.

Art.6. Administratorii asociatiilor  de proprietari sau locatari,  vor  lua masuri operative pentru asigurarea curateniei in blocurile de locuit, pe aleile si spatiile verzi din curtile interioare, pentru igienizarea si refacerea zugravelilor spatiilor aflate in proprietate indiviza, pentru intretinerea si repararea acoperisurilor si instalatiilor comune, a scarilor si balustradelor de protectie, a iluminatului pe casa scarii precum si pentru evacuarea apelor din subsoluri. Aceeasi obligatie revine administratorilor si referitor la sediul asociatiei.

Art.7. (1) Agentii economici autorizati pentru lucrari de constructii cat si persoanele fizice care executa astfel de lucrari au urmatoarele obligatii :

 1. sa imprejmuiasca si sa semnalizeze corespunzator santierele de constructii sau de executare a acestor lucrari, precum si sa amplaseze o placa indicatoare cuprinzand denumirea obiectivului, beneficiarul, executantul, proiectantul, data de incepere si de finalizare a lucrarilor si numele responsabilului de santier;
  1. sa semnalizeze si sa asigure conservarea corespunzatoare, cu evitarea oricaror riscuri, pana la reinceperea lucrarilor, a constructiilor incepute pe baza autorizatiilor legal eliberate si nefinalizate, din diferite motive, in termenul prevazut;
  1. sa nu efectueze depozitari, umpluturi cu pamant, moloz sau materiale de constructii pe domeniul public sau privat al municipiului, ci doar in locurile special amenajate;
  1. sa ia masuri ca depozitarea materialelor de constructii sa se faca in ordine, in interiorul incintelor aprobate, pentru protejarea spatiului verde, asigurarea curateniei amplasamentului, trotuarului si carosabilului, asigurarea sigurantei circulatiei pietonale si rutiere;
  1. sa degajeze imediat gramezile de pamant, moloz sau orice alte reziduuri si sa le transporte pe traseele si in locuri special amenajate in acest scop, in conditiile impuse de municipalitate. Seful punctului de lucru va specifica in foaia de parcurs, pentru conducatorul auto, locul de depozitare si traseul urmat prin municipiu;
  1. sa mentina pe caile publice ce deservesc zona de constructii si sa evite producerea si raspandirea prafului prin stropirea cu apa a partilor din cladirea in curs de demolare si a molozului incarcat in vehicule,
  1. sa obtina aprobarile legale privind inchiderea sau ocuparea strazilor si sa asigure permanenta functionare a mijloacelor de semnalizare rutiera sau pietonala aferente;
  1. sa ia masuri pentru refacerea calitatii de mediu in zonele de impact, la terminarea lucrarilor;
  1. sa nu execute  lucrari neautorizate pe domeniul public/privat al municipiului.

(2) Materialele de constructii sau de orice alta natura depozitate pe domeniul public sau privat al municipiului in alte conditii decat cele legale vor fi considerate abandonate si pe baza procesului verbal incheiat de agentul constatator, la solicitarea Primariei, vor fi ridicate si transportate de catre orice prestator de servicii pe cheltuiala celui care le-a depozitat.

Art.8. Constituie contraventie la normele privind buna gospodarire, intretinere si folosire a constructiilor de orice fel si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte :

Pct.Descrierea fapteiAmenda(lei) Persoane fiziceAmenda(lei) Persoane juridice
1.Neintretinerea in stare corespunzatoare a imobilelor, de catre proprietari, prin realizarea imprejmuirilor, efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a altor lucrari specifice.    400 – 1000    1100 – 2500
2.Neintretinerea fatadelor imobilelor de locuit si a tuturor constructiilor amplasate la frontul strazii, potrivit cerintelor de estetica edilitara si urbanistica, precum si nespalarea periodica a geamurilor si vitrinelor.  
  300 – 1000600 – 2000
3.Neinlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, olanelor, tiglelor sau altor elemente de acoperis si a geamurilor sau vitrinelor sparte precum si a firmelor uzate sau deteriorate.    300 – 1000    600 – 2000
4.Nementinerea curateniei de catre proprietari, locatari sau concesionari in cladiri, anexe gospodaresti, garaje, curti interioare, in spatiile in care isi desfasoara activitatea, pe terenurile pe care le detin, precum si pe caile de acces aferente intrarii imobilelor, in zonele cuprinse intre imobil si calea publica, ori pe locurile de parcare pe care le au in folosinta.            300 – 1000            600 – 2000
5.Neintretinerea permanenta a curateniei rigolelor de colectare, santurilor de ape pluviale, a podetelor si tuburilor de beton aferente acestora, pe intreaga lungime aferenta proprietatii, ori acoperirea santurilor, rigolelor sau tuburilor de beton cu diferite materiale sau deseuri.        300 – 1000        600 – 2000
6.Neafisarea numarului de imobil alocat de autoritatea locala200 – 200300 – 500
7.Degradarea sau murdarirea in orice fel a cladirilor publice si/sau a monumentelor amplasate in locuri publice, inclusiv prin expunerea de afise ori anunturi, precum si scrierea diferitelor inscriptii pe ziduri, porti, usi, geamuri, panouri etc.        200 – 500        300 – 1000
8.Neefectuarea lucrarilor de curatare, toaletare si varuire periodica a arborilor aferenti proprietatii.    200 – 500    400 – 1000
9.Scuturarea covoarelor, lenjeriei sau a altor obiecte pe ferestre si balcoane, aruncarea de la ferestre sau balcoane cu diverse obiecte sau dispozitive in cetateni sau in bunurile acestora.    200 – 500 
10.Uscarea rufelor la ferestre, in balcoane sau terase precum si depozitarea de mobilier, lazi sau alte obiecte inestetice in acestea sau in jurul cladirilor de locuit, daca sunt expuse vederii publice.        200 – 500        400 – 1000
11.Neindepartarea de la stresini, uluce si jgheaburi a turturilor care pun in pericol trecatorii.    300 – 1000    600 – 2000
12.Aruncarea pe strazi sau trotuare a zapezii din curti si spatiile verzi din jurul imobilelor de locuit.    200 – 500    400 – 1000
13.Detinerea in suprafata locativa ori in boxe, anexe sau garaje a unor marfuri, materiale sau alte bunuri care prin mirosul ce il degaja deranjeaza pe ceilalti locatari ori pe trecatori sau care in contactul cu agentii atmosferici se descompun si produc deteriorari sau degradari imobilului            300 – 500            600 – 1000
14.Obturarea cu intentie ori din neglijenta a instalatiilor sanitare ori a canalelor de aerisire sau a cosurilor de fum prevazute prin proiectul constructiei ori amplasate cu acceptul si intelegerea colocatarilor, daca  
 prin  aceasta  se  impiedica  folosirea  lor  normala  sau  conduc  la degradarea imobilului    400 – 1000    600 – 1500
15.Utilizarea de catre locatari a spatiilor comune ( terase, uscatorii, spatii de depozitare) in alte scopuri decat cele atribuite prin constructie (proiectare)    300 – 500    600 – 1000
16.Nerespectarea prevederilor art.4300 – 500600 – 1000
17.Nerespectarea prevederilor art.5300 – 500600 – 1000
18.Nerespectarea prevederilor art.6300 – 500600 – 1000
19.Nerespectarea prevederilor art.7 alin (1)300 – 500600 – 1000

CAPITOLUL II

Norme privind salubrizarea si protectia mediului inconjurator in municipiul Falticeni

Art.9. Persoanele fizice si juridice au obligatia de a proteja mediul natural, a pastra curatenia si estetica locurilor publice din municipiul Falticeni, potrivit reglementarilor edilitar-gospodaresti stabilite de administratia publica locala.

Art.10. Cetatenii si persoanele juridice au obligatia de a mentine curatenia si igiena publica prin colectarea selectiva a deseurilor, depozitarea reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum si materialele refolosibile sau deseurile reciclabile numai in locurile special amenajate, potrivit normelor in vigoare.

Art.11. Realizarea si intretinerea parcurilor, plantatiilor, spatiilor verzi, amenajarilor peisagistice si aliniamentelor stradale de pe domeniul public sau privat al municipiului Falticeni se asigura de catre persoanele cu atribuţii în domeniu.

Art.12. (1) In scopul conservarii si dezvoltarii durabile a parcurilor si spatiilor verzi, taierea sau scoaterea din radacini a arborilor situati pe domeniul public sau privat al municipiului Falticeni se va efectua numai către de persoanele cu atribuţii în domeniu, fiind interzisa o astfel de operatiune oricarei alte persoane juridice sau fizice.

 • Pentru efectuarea taierii arborilor potrivit alin.(1), se vor obtine in prealabil: acordul de mediu de la A.P.M. Suceava, iar marcarea arborilor se va realiza în regim silvic .
 • Taierea arborilor se va putea face numai in perioada de repaus vegetativ (15 octombrie – 15 martie).
 • Arborii cazuti la pamant(doborati) sau inclinati in urma unor fenomene naturale deosebite (furtuni, alunecari de teren, precipitatii abundente etc.) vor fi taiati imediat de catre lucratorii prevazuti la alin.(1) sau de lucratorii serviciilor pentru situatii de urgenta, fara a se mai face aplicarea alin.(2).

Art.13. Constituie contraventie la normele privind salubrizarea si protectia mediului inconjurator pe raza municipiului Falticeni si se sanctioneaza cu amenda savarsirea oricareia din urmatoarele fapte:

Pct.Descrierea fapteiAmenda(lei) Persoane fiziceAmenda(lei) Persoane juridice
1.Taierea sau scoaterea din radacini, fara drept, a arborilor, arbustilor, puietilor sau lastarilor, cu exceptia celor declarati monumente ale naturii sau protejati, pentru care se aplica legile speciale.        600 – 2000        1100 – 2500
2.Insusirea arborilor, arbustilor, puietilor sau lastarilor doborati de fenomene naturale sau care au fost taiati ori scosi din radacini in cadrul unor lucrari specifice, fara aprobarea serviciilor de specialitate din primarie        400 – 1000        600 – 2000
3.Taierea  ramurilor  sau  zdrelirea  arborilor,  arbustilor,  puietilor  sau lastarilor, cu exceptia taierilor de corectie autorizate.    300 – 500    400 – 1000
4.Distrugerea sau deteriorarea florilor, gardurilor vii, plantelor de orice fel sau ierbii din spatiile verzi, parcuri, gradini publice, aranjamente peisagistice, aliniamente stradale, rondouri, peluze sau din cimitire, prin rupere, taiere, smulgere, calcare, strivire cu diverse obiecte, efectuarea de lucrari neautorizate sau prin orice alte mijloace.        300 – 500        600 – 1500
5.Distrugerea sau degradarea in orice fel a mobilierului urbanistic aferent aranjamentelor dendro-florale ori a imprejmuirilor, aleilor, potecilor pietruite, marcajelor, placutelor sau panourilor de informare, orientare sau avertizare, a trotuarelor sau bordurilor, precum si executarea de pene-rampe la acestea.            300 – 500            600 – 2000
6.Trecerea pietonilor peste rondourile de flori, peluze, gazon ori in afara aleilor amenajate in acest scop.    200 – 500 
7.Imprejmuirea spatiilor verzi in alta maniera decat cu gard viu, cu exceptia imprejmuirilor de protectie si siguranta realizate de personalul cu atribuţii în domeniu.    300 – 500    600 – 1000
8.Folosirea spatiilor verzi sau a mobilierului urbanistic aferent ornamentelor dendro-florale in alt scop decat cel potrivit destinatiei acestora.    200 – 500    600 – 1000
9.Pasunatul  animalelor  pe  zonele  verzi  ale  municipiului,  in  parcuri, plantatii, sau in alte locuri publice, precum si lasarea libera a animalelor  
 si pasarilor in aceste locuri.200 – 500600 – 1000
10.Cosirea (taierea)               a ierbii de pe spatiile verzi, din parcuri si gradini publice.    200 – 300    300 – 600
11.Practicarea jocurilor sau intrecerilor sportive pe zonele verzi amenajate, in afara locurilor destinate acestui scop sau a unui cadru organizat, fără aprobarea prealabila a municipalitatii.    200 – 500    400 – 1000
12.Aplicarea sau inscrierea  fara drept, prin orice  mijloc, pe mobilierul urbanistic ori pe arborii de pe strazi si parcuri, de insemne sau anunturi de orice fel.    200 – 300    300 – 600
13.Aprinderea de focuri  in  parcuri,  zone  verzi sau in  orice  alte locuri publice.    300 – 600    400 – 1000
14.Cultivarea legumelor si zarzavaturilor pe domeniul din jurul blocurilor de locuit.    300 – 600    400 – 1000
15.Plantarea arborilor sau arbustilor pentru  amenajarea sau  refacerea zonelor pe alte amplasamente decat cele stabilite, fara avizul serviciilor de specialitate din primarie.    400 – 1000    600 – 2000
16.Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emana mirosuri respingatoare sau fum fara luarea de masuri pentru protejarea locuintelor si persoanelor aflate in raza de actiune.    300 – 1000    600 – 2500
17.Evacuarea pe terenuri virane ori in reteaua de canalizare de reziduuri industriale, substante toxice sau  periculoase sau evacuarea apelor uzate, fecaloid menajere prin canal sau tuburi care se deschid in rigole, santuri si canalizarea pluviala.        300 – 1000        600 – 2500
18.Aruncarea in locuri publice de resturi alimentare, resturi de tigari, coji de seminte, bilete de calatorie, hartii, sticle, borcane, ambalaje sau deseuri de orice fel si nedepunerea lor in cosurile de gunoi, in pubele sau containere de precolectare.        300 – 1000        600 – 1500
19.Aruncarea/abandonarea atat pe domeniul public cat si pe cel privat al Municipiului Falticeni de pliante, brosuri, tiparituri, fly-ere publicitare si nedepunerea lor in casutele postale ale scarilor de bloc sau ale caselor din Municipiul Falticeni.    5000 – 10000    5000 – 10000
20.Recoltarea deseurilor sau resturilor de orice fel din spatiile sau din recipientele de precolectare ori de pe rampa de gunoi a orasului.    300 – 1000    1100 – 2500
21.Vanzarea ambulanta, neautorizata, a semintelor pentru consum (dovleac, floarea soarelui etc.), a fructelor sau orice alte produse pe trotuare, arene sportive, in parcuri sau in alte locuri publice.    300 – 500    400 – 1500
22.Murdarirea si necuratarea zilnica de catre producatori sau comercianti a spatiilor, meselor sau tonetelor pentru comert stradal ori in piete, oboare si bazar, indiferent sub ce titlu sunt detinute acestea.  
  300 – 500400 – 1000
23.Murdarirea strazilor si trotuarelor cu noroi, balast, pietris, rumegus sau altele asemenea ori prin spalarea autovehiculelor, vehiculelor, ambalajelor si bunurilor de orice fel.    300 – 500    500 – 1000
24.Curatarea  prin  ardere  a  izolatiilor  cablurilor  electrice,  ori  arderea anvelopelor si a maselor p[lastice in locuri publice.    300 – 500    500 – 1000
25.Aruncarea obiectelor de uz casnic sau dezmembrarilor din acestea pe strazi, in parcuri, pe malurile apelor, pe terenuri virane ori in cosurile de gunoi amplasate in locuri publice.    400 – 1000    600 – 2000
26.Scoaterea gunoaielor si a apelor menajere uzate din localuri, magazine sau imobile si aruncarea lor pe strazi, precum si imprastierea gunoiului maturat de pe trotuare in rigole sau pe carosabil.        300 – 1000        600 – 2000

CAPITOLUL III

Contraventii privind utilizarea domeniului public si privat al municipiului Falticeni

Art.14. Constituie contraventie privind utilizarea domeniului public in municipiul Falticeni savarsirea oricareia din urmatoarele fapte :

Pct.Descrierea fapteiAmenda(lei) Persoane fiziceAmenda(lei) Persoane juridice
1.Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, tonetelor sau chioscurilor, constructiilor metalice, pieselor sau elementelor de caroserie, a autovehiculelor degradate sau dezmembrate.        300 – 1000        600 – 2000
2.Ocuparea domeniului public sau privat al municipiului cu orice constructii provizorii, rulote, containere de constructii, schele sau macarale, chioscuri, tonete sau corturi, instalatii pentru parcuri de distractie sau circuri fara aprobare si achitarea taxelor legale in prealabil.            500 – 1000            1100 – 2500
3.Expunerea pe domeniul public sau privat al municipiului, pentru reclama, publicitate sau vanzare, a autovehiculelor, utilajelor sau aparatelor, fara aprobare si plata taxelor legale in prealabil.    600 – 1000    1100 – 2500
4.Murdarirea domeniului public prin efectuarea unor lucrari de reparatii la autovehicule si/sau altele asemenea, precum si scurgerile de carburanti, lubrifianti, produse inflamabile, toxice sau de alta natura.        300 – 1000        600 – 2500
5.Imprejmuirea, fara drept, a unor suprafete apartinand domeniului public sau privat al municipiului.    300 – 1000    600 – 2500
6.Executarea de lucrari sau interventii la retelele tehnico-edilitare de pe domeniul public fara aprobarea serviciilor de specialitate din primarie.    300 – 1000    600 – 2500
7.Nesesizarea imediata la serviciul de specialitate din primarie a avariilor sau deranjamentelor aparute la retele sau instalatii publice, provocate de lucrarile proprii realizate la anumite obiective.        300 – 1000        600 – 2500
8.Depasirea cu mai mult de trei zile lucratoare a refacerii zonelor afectate de lucrari de interventie la retelele tehnico-edilitare.    300 – 1000    600 – 2500
9.Saparea fara drept de puturi, fantani sau izvoare pe domeniul public sau privat al municipiului.    300 – 1000    600 – 2500
10.Desfiintarea, demontarea, deteriorarea sau aducerea in stare de neintrebuintare in orice mod a dotarilor aferente utilitatilor publice (hidranti, conducte, tablouri electrice, capace si/sau camine de vizitare a retelei subterane, guri aerisire gaza etc.), a mobilierului urbanistic, inclusiv din cimitire, baze sportive si spatii de joaca pentru copii (banci, jardiniere, cosuri de gunoi, obiecte de arta sau ornamentale, lampadare, panouri publicitare si de afisaj, fantani arteziene, bazine etc.)                    400 – 1500                    600 – 2500
11.Folosirea mobilierului urbanistic de orice fel sau a oricaror altor bunuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului in alt scop decat cel potrivit destinatiei acestora.    300 – 1000    600 – 2500
12.Folosirea bunurilor, amenajarilor sau instalatiilor de joaca pentru copii de catre persoane majore.    200 – 500 
13.Vânzarea produselor agroalimentare de către producătorii agricoli individuali în afara sectoarelor special amenajate în acest scop în incinta pieţei agroalimentare.    100 – 500 

CAPITOLUL IV

Contraventii privind convietuirea sociala ordinea si linistea publica

pe raza municipiului Falticeni

Art.15. Constituie contraventie la normele privind convietuirea sociala, ordinea si linistea publica in municipiul Falticeni savarsirea oricareia din urmatoarele fapte:

Pct.Descrierea fapteiAmenda(lei) Persoane fiziceAmenda(lei) Persoane juridice
1.Cresterea animalelor si pasarilor de orice fel in alte locuri decat cele amenajate in acest scop pe terenul proprietate privata, amplasate la o distanta corespunzatoare de locuinte si cu respectarea normelor sanitar-veterinare.        200 – 500        1100 – 2000
2.Cresterea animalelor si pasarilor in cladiri cu mai multe apartamente, cu exceptia animalelor de companie ce detin carnet veterinar de sanatate.    200 – 500    1100 – 2000
3.Cresterea animalelor si pasarilor in incinta rampelor de gunoi sau in locuri care prezinta pericol de imbolnavire.    400 – 1000    1100 – 2000
4.Aruncarea/abandonarea atat pe domeniul public cat si pe cel privat al Municipiului Falticeni de recipiente de hrana sau a alimentelor de orice fel in scopul de a hrani animalele sau pasarile fara stapan    400 – 1000    1100 – 2000
5.Hranirea sau construirea de adaposturi pentru animalele sau pasarile fara stapan atat pe domeniul public cat si pe cel privat al Municipiului Falticeni.400 – 10001100 – 2000
6.Crearea pentru colocatari sau coproprietarii unui condominiu de disconfort fonic sau prin mirosuri pestilentiale provocate de detinerea in locuinta a unor animale sau pasari.        600 – 1000        1100 – 2000
7.Neevacuarea ritmica a reziduurilor animaliere colectate in fosa septica, creand astfel disconfort vecinilor.    300 – 1000    1100 – 2000
8.Amplasarea fosei septice la distanta mai mica de 10m fata de cea mai apropiata locuinta conform reglementarilor igienico-sanitare in vigoare.    300 – 1000    600 – 2000
9.Circulatia, abandonarea sau lasarea libera pe domeniul public a animalelor de orice fel, inclusiv a cainilor fara lesa. Pentru cainii considerati periculosi, conform legislatiei in vigoare, va fi obligatorie purtarea botnitei.        200 – 1000        400 – 2000
10.Intrarea cu caini in institutii, localuri publice, magazine, piete agroalimentare, bazar, gradini publice , stadioane, cu exceptia cainilor de serviciu ai fortelor de ordine aflate in misiune.    300 – 1000 
11.Amplasarea de cotete, grajduri, platforme pentru depozitarea gunoiului animalier in curti sau gradini la o distanta mai mica de 30m de locuintele limitrofe sau caile publice, respectiv de 50m fata de ansamblurile de blocuri, institutii sau obiective sociale (scoli, spitale, gradinite, parcuri).        300 – 1000       300 – 500 
12.Nerespectarea distantei de minim 10m a amplasamentului adapostului (cusca) cainelui fata de apartamentele invecinate in curtile de folosinta comuna, precum si lasarea libera a acestora ziua si/sau noaptea.        200 – 500 
13.Necuratirea de catre proprietarii de animale a excrementelor lasate de acestea in toate locurile publice unde circulatia le este permisa sau nu.    200 – 500 
14.Neinscriptionarea, de catre detinatorii de caini, la calea de acces in proprietate a unei placute cu privire la existenta cainilor, chiar daca nu sunt declarati periculosi.    200 – 500 
15.Scuturarea  covoarelor  in  alte  locuri  decat  cele  amenajate  sau  in intervalul orar 22.00 – 08.00.    300 – 1000 
16.Dormitul pe banci, in canale, in cladiri dezafectate sau subsoluri, pe mobilierul din locurile de joaca pentru copii ori din piete, pe trotuare, pe spatiile verzi, in parcuri sau in alte locuri publice.    200 – 500 
17.Nerespectarea tablitelor si afisajelor cu interdictii pentru anumite activitati ( fumatul, aprinderea focului, consumul de alcool, fotografiatul, trecerea oprita etc.).    200 – 500 
18.Poluarea mediului sau crearea de disconfort vecinilor prin exploatarea necorespunzătoare a adăposturilor pentru creşterea animalelor.200 – 500 

CAPITOLUL V

Norme privind circulatia pe drumurile publice si utilizarea acestora in municipiul Falticeni

Art.16. Circulatia autovehiculelor avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe strazile cu regim de restrictie, se face in baza acordului emis de Primaria municipiului Falticeni, prin personalul cu atribuţii în acest sens.

Art.17.(1) Este interzisa parcarea autovehiculelor destinate transportului de mărfuri a căror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone pe spaţiile de orice fel dintre blocuri sau pe arterele de circulaţie aparţinând domeniului public şi privat al municipiului, deţinătorii fiind obligaţi a le asigura parcarea numai în incinta sau spaţii aflate în proprietate sau închiriate pe bază de contract de la proprietar, precum şi în parcări special amenajate.

 • Este interzisa parcarea autovehiculelor destinate transportului de persoane având mai mult de 9 locuri pe scaune pe spaţiile de orice fel dintre blocuri sau pe arterele de circulaţie aparţinând domeniului public şi privat al municipiului, deţinătorii fiind obligaţi a le asigura parcarea numai în incinta sau spaţii aflate în proprietate sau închiriate pe bază de contract de la proprietar, precum şi în parcările special amenajate, după cum urmează:
 • parcare amenajată pe str. Nicolae Beldiceanu(Piaţa Agroalimentară);
 • parcare amenajată pe str. Ana Ipătescu(Piaţa Agroalimentară);
 • parcare amenajată pe str. 13 Decembrie(Autogară – Severin);
 • parcare amenajată pe str. 13 Decembrie(Autogară – S.C.Goscom S.A.);
 • parcare amenajată în Piaţa “Mihail Sadoveanu” (2 locuri);
 • parcare amenajată str. Şcoala Domnească (în spatele blocului turn-2 locuri)
 • parcare amenajată pe str. Plt.Ghiniţă(Autogara Romfour);
 • parcări amenajate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu acordul acestora, pentru asigurarea transportului de elevi aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Suceava.
  • Prevederile alin.(1) şi (2) se aplica inclusiv autovehiculelor aflate in tranzit. Art.18. Activitatea de aprovizionare a unitatilor comerciale se va face oprind,

stationand sau parcand numai in locuri special amenajate, cu autovehicule având o masă

totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, iar pentru autovehiculele a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, aprovizionarea unităţilor comerciale se va face numai cu acordul Primăriei municipiului Fălticeni.

Art.19. Persoanele fizice sau juridice care folosesc mijloace de transport sau utilaje sunt obligate :

 1. sa asigure curatenie si igiena mijloacelor de transport pe timpul cat acestea sunt in circulatie pe caile publice, cu deosebire la iesirea din santiere, statii de betoane, garajuri, terenuri agricole sau alte asemenea;
 2. sa asigure curatarea cailor publice dupa efectuarea operatiilor de incarcare sau descarcare;
 3. sa asigure incarcarea si etansarea corespunzatoare a vehiculelor ce efectueaza transportul diferitelor materiale pentru a preintampina imprastierea acestora in timpul transportului si murdarirea sau degradarea cailor publice;
 4. sa nu transporte paie, furaje si gunoaie de grajd, decat sub forma de baloti sau in vehicule inchise si pe cat posibil in afara zonei centrale a municipiului.

Art.20. Conducatorii de autovehicule sau vehicule aflate in trafic sunt obligati sa opreasca la semnalul politistului local si sa se conformeze solicitarilor sale pe drumurile pe care se executa lucrari ori accesul este temporar restrictionat de administratorul drumului.

Art.21. Se interzice circulatia cu autovehicule, mopede şi biciclete pe aleea pietonala cuprinsa intre Biserica “Adormirea Maicii Domnului” si B-dul Revolutiei.

Art.22.  Se interzice conducatorilor de biciclete sau mopede :

 1. sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul avand semnificatia “Accesul interzis bicicletelor”;
 2. sa circule pe trotuare, cu exceptia cazului cand pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
 3. sa circule in paralel , cu exceptia situatiilor cand participa la competitii sportive organizate;
 4. sa circule in timp ce se afla sub influenta alcoolului, a produselor ori a substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
 5. sa se tina de un vehicul aflat in mers ori sa fie remorcat de un alt vehicul sau impins ori tras de o persoana aflata intr-un vehicul;
 6. sa circule pe partea carosabila in aceeasi directie de mers, daca exista o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil care poate fi folosit;
 7. sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stanjenesc sau pericliteaza conducerea vehicului ori circulatia celorlalti participanti la trafic;
 8. sa circule pe aleile din parcuri sau din gradini publice, cu exceptia cazurilor cand nu stanjenesc circulatia pietonilor;
 9. sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, in timp ce se deplaseaza pe bicicleta sau pe moped.

Art.23. Conducatorul vehiculului cu tractiune animala este obligat :

 1. sa aiba asupra lui actul de identitate, certificatul de inregistrare, iar pe vehicul montate placutele cu numarul de inregistrare;
 2. sa conduca animalele astfel incat acestea sa nu constituie un pericol pentru el si ceilalti participanti la trafic;
 3. sa nu opreasca sau sa stationeze pe partea carosabila a drumului public;
 4. sa nu conduca vehiculul cand se afla sub influenta alcoolului. Art.24. Se interzice pietonilor si persoanelor asimilate acestora :
 5. sa se angajeze in traversarea drumului public atunci cand se apropie un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are in functiune semnalele speciale de avertizare luminoase si sonore;
 6. sa prelungeasca timpul de traversare a drumului public, sa se opreasca ori sa se intoarca pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevazute cu semafoare;
 7. sa traverseze drumul public prin alte locuri decat cele permise;
 8. sa ocupe partea carosabila in scopul impiedicarii circulatiei;

Art.25.  Constituie  contraventie  la  normele  privind  circulatia  pe  drumurile publice si utilizarea acestora in municipiul Falticeni savarsirea oricareia din urmatoarele fapte:

Pct.Descrierea fapteiAmenda(lei) Persoane fiziceAmenda(lei) Persoane juridice
1.Distrugerea sau degradarea partii carosabile, a acostamentelor, trotuarelor sau semnalizarii rutiere prin utilizarea de mijloace de transport sau utilaje neadecvate sectoarelor de drum respective.    300 – 1000    500 – 2000
2.Oprirea, stationarea sau parcarea autovehiculelor pe trotuare (cu exceptia cazului in care ramane liber cel putin un culoar de minimum 1m latime inspre marginea opusa partii carosabile, destinat circulatiei pietonilor), alei, esplanade si scuaruri, cu exceptia autovehiculelor utilizate pentru intretinere, curatenie, interventie la utilitatile publice sau ordine publica.            300 – 1000            600 – 2000
3.Patrunderea fara drept in zone sau pe portiuni de drum restrictionate temporar de administratorul drumului, marcate si semnalizate corespunzator.    300 – 1000    500 – 2000
4.Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau pe domeniul public fara aprobarea serviciilor de specialitate din primarie.    300 – 1000    500 – 2000
5.Blocarea fara drept a autovehiculelor ori  a accesului la proprietate sau la calea publica de circulatie.    300 – 1000    500 – 2000
6.Circulatia bicicletelor, motocicletelor, motoscuterelor, altor asemenea vehicule sau autovehicule in parcuri, pe alei, esplanade ori strazi inchise circulatiei sau cu restrictii privind accesul acestora, cu exceptia pistelor dedicate, semnalizate si marcate corespunzator.            300 – 1000            500 – 2000
7.Deteriorarea sau degradarea din culpa a semnalizarii sau amenajarilor rutiere    500 – 800    1100 – 1500
8.Circulatia carutelor pe strazile orasului neechipate corespunzator, fara sac colector ori avand bandaje metalice pe roti.    200 – 500 
9.Nerespectarea   traseelor              sau         a               intervalelor         orare     stabilite de municipalitate pentru circulatia carutelor.    200 – 500 
10.Stationarea carutelor in alte locuri decat cele stabilite special pentru ele, neridicarea murdariei sau resturilor din hrana cailor ramase dupa stationare.    200 – 500 
11.Circulatia animalelor la si de la pasune fara insotitor sau pe alte trasee decat cele stabilite de municipalitate.    200 – 500 
12.Oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe străzile Sucevei, b-dul Revoluţiei şi 2 Grăniceri în orice alt mod decât cel arătat de semnele de circulaţie şi marcajele existente, respectiv paralel şi lângă marginea părţii carosabile, pe un singur rând.            300 – 500            600 – 1000
13.Depunerea gunoiului menajer din locuinte, in cosurile de gunoi stradale este interzisa.300 – 1000600 – 1500
14.Parcarea autovehiculelor pe spatial verde se sanctioneaza cu amenda.300 – 1000600 – 1000
15.Parcarea autovehiculelor in alt mod decat cel prevazut de marcajele sau indicatoarele rutiere se sanctioneaza cu amenda.400 – 1500400 – 1500
16.Nerespectarea semnalelor si indicatiilor regulamentare facute de catre Politistii Locali din cadrul DGAPL a Municipiului Falticeni atat conducatorilor auto cat si pietonilor la fluidizarea traficului rutier si pietonal se sanctioneaza cu amenda.400 – 1500400 – 1500
17.Parcarea autovehiculelor sau autoutilitarelor destinate transportului de marfuri mai mare de 3.5 tone in parcarile publice se sanctioneaza cu amenda.400 – 1500600 – 2000
18.Nerespectarea prevederilor art.16600 – 10001100 – 2500
19.Nerespectarea prevederilor art.17600 – 10001100 – 2500
20.Nerespectarea prevederilor art.18600 – 10001100 – 2500
21.Nerespectarea oricareia din obligatiile prevazute la art.19300 – 1000500 – 2500
22.Nerespectarea prevederilor art.20300 – 1000500 – 2000
23.Nerespectarea prevederilor art.21200 – 1000300 – 1500
24.Nerespectarea prevederilor art.22200 – 1000300 – 1500
25.Nerespectarea prevederilor art.23200 – 500 
26.Nerespectarea prevederilor art.24200 – 500 

CAPITOLUL VI

Norme privind desfasurarea corespunzatoare

a activitatii de comert  in municipiul Falticeni

Art.26. Agentii economici care desfasoara activitati comerciale si de prestari servicii, indiferent de forma de organizare si personalul angajat sunt obligati :

 1. sa asigure ordinea si curatenia permanenta a localurilor si spatiilor exterioare aferente in care isi desfasoara activitatea si a locurilor de depozitare a marfurilor si ambalajelor;
 2. sa asigure mentinerea calitatii marfurilor agroalimentare expuse la vanzare respectand cerintele de protectie a consumatorilor si regulile generale de comert;
 3. sa respecte cu strictete normele igienico-sanitare cu privire la productia, depozitarea si desfacerea produselor alimentare;
 4. sa intretina in stare de curatenie grupurile sociale, utilajele, mobilierul comercial si reclamele publicitare;

e) să amplaseze recipiente pentru colectarea deşeurilor în apropierea spaţiilor comerciale şi sa respecte normele legale privind colectarea si depozitarea deşeurilor;

f) sa respecte normele de igiena si sanatate publica si sa ia masuri in permanenta pentru realizarea masurilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare;

g) expunerea spre vânzare a mărfurilor de orice natură în afara structurilor de vânzare se face numai în baza acordului emis de către Primăria municipiului Fălticeni şi a achitării taxei stabilite prin hotărâre a Consiliului Local;

 • sa aiba afisat orarul de functionare pentru care au primit aprobare;
 1. sa detina si sa prezinte la control documentele care sa justifice calitatea de comerciant acordate conform prevederilor legale;
 • nerespectarea locurilor de parcare prevazute in autorizatia de functionare a persoanelor juridice care desfasoara activitati de taximetrie;

sens;

 • imbarcarea calatorilor in alte locatii decat cele special autorizate in acest
 • comercializarea de tigari (la pachet sau la bucata) si/sau bauturi alcoolice, la pahar, minorilor;
 • comercializarea bauturilor alcoolice desfacute sau la pahar si consumarea acestora in sau in vecinatatea spatiilor comerciale altele decat cele de alimentatie publica;

functionare;

 • nerespectarea orarului de functionare a teraselor prevazut in autorizatia de
 • organizarea de spectacole/activitati aducatoare de profit pe domeniul public fara acordul primariei;
 • comercializarea de produse alimentare perisabile in spatii de vanzare ambulante cu ocazia Zilelor orasului sau a altor evenimente, fara autorizatie din partea primariei.

Art.27. Este permisă amenajarea teraselor pe terenul apartinand domeniului public sau privat al municipiului Falticeni cu respectarea reglementărilor stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

Art.28. In piata, bazar activitatea de comert consta in desfacerea de produse agroalimentare si alte marfuri, iar pentru asigurarea ordinii si curateniei in incinta acestora, trebuie respectate urmatoarele reguli :

 1. este interzisa vanzarea oricaror produse pe suprafetele destinate circulatiei pietonilor sau vehiculelor din piata precum si blocarea cailor de acces;
 • accesul mijloacelor de transport in incinta pietei agroalimentare se poate face numai in vederea depozitarii sau ridicarii produselor, ambalajelor sau deseurilor, dupa care acestea vor trebui sa fie curatate si in conditii tehnice care sa nu produca poluare. De asemenea, nu se admite stationarea carutelor in piata;
 • este interzisa depozitarea ambalajelor in piata, bazar astfel incat sa impiedice circulatia auto sau pietonala;
 • este interzisa comercializarea bauturilor alcoolice si a preparatelor calde si reci in incinta pietei si bazarului, in afara spatiilor comerciale special amenajate in acest scop si autorizate de catre organele competente;

publice;

 • este interzisa sacrificarea animalelor in spatiile deschise sau in alte locuri
 • comercializarea produselor de origine animala se poate face numai in spatiile special amenajate din incinta pietelor, in conditiile sanitar-veterinare stabilite de legislatia in vigoare, iar accesul in spatiile autorizate se poate face numai cu acordul organelor sanitar-veterinare pentru produsul, producatorul si ziua respectiva;
 • cetatenii sunt obligati sa respecte programul de functionare si igienizare al pietei, precum si regulile stabilite de administratia acesteia in vederea asigurarii unui climat civilizat de comert;
 • este interzisa aducerea sau prezentarea la vanzare a produselor murdare, alterate sau degradate, precum si sortarea acestora in incinta pietei;

detinute;

i) comerciantii sunt obligati sa curete zilnic, de cate ori este necesar, spatiile

 • Directia Administratia Pietelor va amenaja si intretine in conditii optime de ordine si curatenie bazarul, oborul si piata agroalimentara.
 • se interzice depozitarea deseurilor menajere de catre locatarii din vecinatate in containerele apartinand pietei;
 • se interzice depozitarea pe tarabe a altor produse decat cele pentru care exista autorizatie de desfacere;
 • se interzice vanzarea substantelor toxice, inflamabile sau explozive;
 • se interzice, cu desavarsire, fumatul in incinta pietei agroalimentare;
 • se interzice comercializarea ambulanta a produselor industriale in incinta pietei agroalimentare sau in alte locuri decat cele autorizate de primarie;

Art.29.  Toate  persoanele  care  desfasoara  activitati  comerciale  in  piata agroalimentara si bazar, sunt obligate:

 1. sa detina si sa prezinte la control documentele care sa justifice calitatea de producator/comerciant acordate conform prevederilor legale;
 • sa detina si sa prezinte la control documentele prin care sa justifice provenienta produselor si ca acestea corespund din punct de vedere calitativ pentru a fi comercializate, in cazul produselor pentru care legea prevede acest lucru;
 • sa respecte regulile stabilite de Administratia Pietelor privind curatenia si ordinea in piata;
 • sa permita accesul mijloacelor de transport care efectueaza aprovizionarea si salubrizarea in piata si bazar, interventii in caz de urgenta;
 • sa dea dovada de comportament civilizat in relatiile cu clientii si ceilalti comercianti din piata;
 • sa pastreze permanent curatenia la locul de vanzare si in jurul acestuia;
 • sa cantareasca corect produsele comercializate si sa permita clientilor sa verifice daca produsele au fost cantarite exact;
 • sa foloseasca numai cantare omologate si verificate metrologic;
 1. sa achite taxele stabilite de Administratia Pietelor si sa pastreze chitantele pana la plecarea din piata si sa le prezinte la control;
 • sa ridice marfa nevanduta si sa depoziteze ambalajele si alte obiecte numai in locuri special amenajate;
 • sa         afiseze  la            locul      de           desfacere            a             marfii    denumirea comerciantului/producatorului si sa respecte regulile de etichetarea a marfurilor.
 • functionarea de piete, oboare, parcuri de distractie, bazare fara a detine autorizatie de functionare din partea primariei;
 • ocuparea domeniului public, fara acord, a unor suprafete de teren mai mari decat cele prevazute in acordul/autorizatia eliberata de primarie.

Art.30.  Constituie  contraventie  la  normele  de  desfasurare  a  comertului  in municipiul Falticeni, savarsirea oricareia din urmatoarele fapte:

Pct.Descrierea fapteiAmenda(lei) Persoane fiziceAmenda(lei) Persoane juridice
1.Nerespectarea prevederilor art.26 600 – 1500
2.Nerespectarea prevederilor art.27500 – 10001100 – 2500
3.Nerespectarea prevederilor art.28300 – 1000600 – 1500
4.Nerespectarea prevederilor art.29300 – 1000600 – 1500
5.Permiterea accesului in instalatii de distractie a persoanelor aflate in stare de ebrietate.     300 – 1000
6.Permiterea accesului in topogane gonflabile, bungee jumping sau alte instalatii similare a copiilor avand varsta si greutatea necorespunzătoare celor prevazute in fisa tehnica a echipamentului.         300 – 1000

CAPITOLUL VII

Contraventii privind afisarea materialelor publicitare in municipiul Falticeni

Art.31.  Constituie contraventie la normele privind publicitatea in municipiul Falticeni savarsirea oricareia din urmatoarele fapte:

Pct.Descrierea fapteiAmenda(lei) Persoane fiziceAmenda(lei) Persoane juridice
1.Aplicarea de afise, postere, anunturi si materiale publicitare pe cladiri, trotuare,stalpi, mobilier stradal, indicatoare sau in alte locuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului, cu exceptia  celor autorizate.        200 – 1000        400 – 1500
2.Montarea de panouri publicitare sau bannere fara acordul serviciului de specialitate din primarie si plata prealabila a taxelor legale.    300 – 1000    600 – 2000
3.Nementinerea in buna stare a panourilor si materialelor publicitare de catre detinatorii legali ai acestora ori neacoperirea  cu colant alb a acestor panouri, atunci cand nu sunt utilizate.    300 – 1000    400 – 1500
4.Instalarea panourilor cu denumirea firmei fara autorizatia eliberata de primarie.    400 – 1000    600 – 1500
5.Desfasurarea  activitatii  de  catre  agentii  economici  fara  montarea  
 firmelor de identificare.400 – 1000400 – 2500

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

Art.32. Odata cu amenda, in procesul verbal de contraventie se va stabili in sarcina contravenientului si obligatia recuperarii pagubelor constatate, cuantumul acestora urmand a fi stabilit de organele de specialitate a Primariei.

Art.33. Plata amenzii contraventionale nu exonereaza pe cel sanctionat de achitarea contravalorii stabilite pentru prejudiciul adus prin savarsirea faptei.

Art.34. Cuantumul amenzilor contraventionale stabilite in sarcina persoanelor juridice prin prezentul act normativ se aplica si persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale sau familiale.

Art.35. Pentru nerespectarea dispozitiilor prezentei hotarari de catre minorii sub 14 ani, cat si de către minorii intre 14 si 18 ani fara venituri proprii, raspund reprezentanţii legali ai acestora (parinti, tutori si alte persoane în condiţiile Codului Civil).

Art.36. Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 ore de la data incheierii procesului verbal ori,  dupa caz,  de la data comunicarii acestuia,  jumatate  din minimul amenzii.

Art.37. Constatarea contraventiilor si stabilirea sanctiunilor se face de catre poliţiştii din cadrul poliţiei mun.Fălticeni, jandarmi, politistii locali si personalul imputernicit de primar.

Art.38. Cuantumul minim si maxim ale amenzilor sunt stabilite in lei (RON), iar plata amenzii aplicate se face la casieria Primariei Municipiului Falticeni.

Art.39. Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare le sunt aplicabile prevederile OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.