Dr. Vlad Alexandru Morariu a câștigat concursul pentru funcția de manager al Spitalului Municipal Fălticeni și anunță deschiderea noului spital municipal în luna februarie

Actualul manager al Spitalului municipal Fălticeni, medicul Vlad Alexandru Morariu, a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de manager al unităţii şi îşi va începe cel de al treilea mandat la conducerea unităţii, pentru o perioadă de patru ani.

Comisia de examinare a publicat, joi, procesul verbal privind rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului municipal Fălticeni, singurul candidat înscris la concurs, actualul manager, medicul Vlad Alexandru Morariu obţinând nota 9,71 în urma desfăşurării etapei publice şi de evaluare a proiectului de management, pe baza temelor-cadru. 

Medicul Vlad Alexandru Morariu a declarat joi, pentru NewsBucovina, că deschiderea noului sediu al unităţii spitaliceşti, preconizată pentru luna februarie 2020, va conduce la o creştere atât a calităţii serviciilor medicale oferite, cât şi a complexităţii cazurilor tratate şi a finanţării spitalului.

Managerul Spitalului municipal Fălticeni a menţionat că aparatura medicală esenţială desfăşurării activităţii în noul sediu al spitalului se află deja în dotare, iar micile completări care ar urma să fie livrate nu influenţează intenţia conducerii spitalului de a deschide noul sediu în cursul lunii februarie.

El a arătat că se aşteaptă procesul verbal de recepţionare a lucrărilor, apoi urmează obţinerea avizului de la DSP Suceava.

Medicul Vlad Alexandru Morariu a spus că în noul mandat, între priorităţile incluse în planul managerial, care ar răspunde nevoilor de servicii medicale ale populaţiei deservite de Spitalul municipal Fălticeni şi care ar genera o creştere a indicatorilor de performanţă,  se numără înfiinţarea unui Compartiment de recuperare, medicină fizică şi balneologie pentru spitalizarea continuă a pacienţilor cronici şi post-operator, precum şi dotarea unităţii spitaliceşti cu un aparat de rezonanţă magnetică nucleară(RMN).

Morariu a precizat că viitorul Compartiment de recuperare, medicină fizică şi balneologie ar urma să aibă 7 paturi, dispuse în două saloane, iar înfiinţarea acestuia este motivată de faptul că populaţia arondată Spitalului municipal Fălticeni este preponderent din mediul rural, cu o medie de vârstă crescută, pacienţi cu multiple afecţiuni cronice ce necesită un tratament susţinut pe termen lung în mediu spitalicesc pentru o recuperare funcţională, iar potrivit analizei datelor statistice efectuate la nivelul spitalului se observă o creştere, an de an, a numărului persoanelor care suferă de afecţiuni osteo-articulare.

Medicul Vlad Alexandru Morariu a subliniat importanţa dotării spitalului cu un aparat RMN, astfel încât pacienţii cu afecţiuni complexe să nu mai fie direcţionaţi spre alte unităţi spitaliceşti care au în dotare astfel de echipamente moderne de diagnostic, ci să poată fi investigaţi şi trataţi în spitalul din Fălticeni.

(LB)