Orașul Milișăuți și comuna Vicovu de Jos intră în „scenariul roșu”, iar Gura Humorului și comunele Coșna Iacobeni, Breaza, Calafindești, Horodnic de Jos, Iaslovăț, Udești și Verești în „scenariul galben”

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a dispus, vineri, noi măsuri în localitățile județului în funcție de evoluția epidemiei cu noul coronavirus.

Astfel, prin Hotărârea nr. 12 din 15.01.2021, s-a stabilit, în condițiile art. 4 din Hotărârea C.J.S.U. Suceava nr. 113/2020 și având în vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, încetarea aplicabilității măsurilor stabilite prin hotărârea sus-menționată pentru comuna Stroiești – incidență – 1,47.

 Totodată,se dispun începând cu data de 16.01.2021, ora 00.00, pentru orașul Gura Humorului și comunele Coșna și Iacobeni și începând cu data de 17.01.2021, ora 00.00, pentru comunele Breaza, Calafindești, Horodnic de Jos, Iaslovăț, Udești și Verești pentru o perioadă de 14 zile, unități administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. l la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 3/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-23:00;

d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

e) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 – 23:00.

De asemeni, se dispun începând cu data de 17.01.2021, ora 00.00, pentru orașul Milișăuți și comuna Vicovu de Jos pentru o perioadă de 14 zile, unități administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori, următoarele măsuri:

a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;

c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 06:00 – 23:00;

d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

e) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite;

f)  În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

g) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt.Denumire unitate administrativ-teritorialăIncidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021)Data și ora instituirii măsurilorData expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive, conform H.G. nr. 3/2021
 Gura Humorului1,661,6616.01.2021, ora 00.0029.01.2021, ora 24.00
 Coșna2,052,0516.01.2021, ora 00.0029.01.2021, ora 24.00
 Iacobeni2,002,0016.01.2021, ora 00.0029.01.2021, ora 24.00
Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive, conform H.G. nr. 3/2021
 Breaza1,961,9617.01.2021, ora 00.0030.01.2021, ora 24.00
 Calafindești1,671,6717.01.2021, ora 00.0030.01.2021, ora 24.00
 Horodnic de Jos1,601,6017.01.2021, ora 00.0030.01.2021, ora 24.00
 Iaslovăț1,631,6317.01.2021, ora 00.0030.01.2021, ora 24.00
 Udești1,571,5717.01.2021, ora 00.0030.01.2021, ora 24.00
 Verești1,731,7317.01.2021, ora 00.0030.01.2021, ora 24.00

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt.Denumire unitate administrativ-teritorialăIncidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020)Data și ora instituirii măsurilorData expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale nou stabilite pentru care se aplică măsuri restrictive, conform H.G. nr. 1065/2020
 Milișăuți3,203,2017.01.2021, ora 00.0030.01.2021, ora 24.00
 Vicovu de Jos3,303,3017.01.2021, ora 00.0030.01.2021, ora 24.00