ISJ Suceava a aprobat cererile a 29 de profesori suceveni pentru menţinerea în activitate peste vârsta de pensionare de 65 de ani şi a 109 cadre didactice femei care au optat pentru menţinerea în activitate până la vârsta de 65 de ani


Intră acum și în grupul de

Consiliul de Administraţie al ISJ Suceava a validat 109 cereri ale cadrelor didactice femei care au optat pentru menţinerea în activitate ca titulare în învăţământul preuniversitar sucevean, peste vârsta de pensionare, până la 65 de ani, precum şi 29 de cereri ale unor profesori care au solicitat menţinerea în activitate peste vârsta de 65 de ani.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, marţi, pentru NewsBucovina, că în cadrul mobilităţii personalului

didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 au fost aprobate 109 cereri depuse de cadre didactice femei  privind menţinerea în activitate ca titulare în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, respectiv până la 65 de ani.

El a explicat că în cazul cadrelor didactice femei, cu vârsta cuprinsă între 61 de ani şi 8 luni şi 65 de ani, dar care însă nu împlinesc vârsta de 65 de ani până la data de 1 septembrie 2021, acestea pot opta fie pentru menţinerea în activitate ca titulare până la împlinirea vârstei de 65 de ani, fie pentru pensionare, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar în anul 2021-2022.

Anuţei a spus că potrivit  OMEC nr. 5991/11.11.2020 şi Metodologiei- cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022,  depunerea şi înregistrarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare a cadrelor didactice femei s-a realizat, conform calendarului, la nivelul unităţilor de învăţământ până pe 29 ianuarie 2021, aprobarea acestor cereri s-a făcut la nivelul unităţilor de învăţământ până pe 5 februarie, iar Consiliul de Administraţie al ISJ Suceava a validat lista cu cererile aprobate, în conformitate cu hotărârea comisiei paritare.

Potrivit metodologiei-cadru, condiţiile legale de pensionare, luându-se în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2021, sunt:

a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 61 de ani şi 8 luni, 31 de ani şi 8 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;

b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.

Totodată, aliniatul 3 din articolul 29 al metodologiei-cadru  prevede că profesorii  titulari,  femei,  care  îndeplinesc  condiţiile  prevăzute  la  alin.  (2)  lit.  a),  precum  şi cadrele  didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare, în anul şcolar 2020- 2021, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2021, pot opta, în scris, fie pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, conform prevederilor art.  284  alin.  (11)  din  Legea  nr.  1/2011  cu  modificările  şi completările  ulterioare,  fie  pentru  pensionarea  începând  cu data  de  1 septembrie 2021.

“Opţiunea se adresează, în scris, consiliului de administraţie

al unităţii de învăţământ până la data de 29 ianuarie 2021. Cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular”, mai prevede articolul menţionat.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a mai spus că alte 29 de cereri de menţinere în activitate a cadrelor didactice, în  funcţia didactică,  până  la  trei ani  peste  vârsta  de  65  de  ani, au fost validate de Consiliul de Administraţie al ISJ Suceava, după ce au fost aprobate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ.

Metodologia –cadru prevede că” personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care  până  la data  de  1  septembrie  2021  împlineşte  vârsta  de  65  de  ani,  efectuează  stagiul  minim  de  cotizare  şi  dovedeşte competenţă  profesională  deosebită,  a obţinut  calificativul  „Foarte  Bine”  şi  nu  a  fost  sancţionat  disciplinar  în  ultimii  5  ani  şcolari încheiaţi,  poate  fi  menţinut în  activitate  ca  titular,  în  funcţia didactică  până  la  3 ani  peste  vârsta  de  65  de  ani,  la  cerere”.

(LB)


Intră acum și în grupul de