Municipiul Rădăuți rămâne în „scenariul galben” încă două săptămâni alături de comunele Bălăceana, Ipotești, Todirești. Intră în „scenariul verde” și scapă de restricții suplementare orașul Solca și comunele Dornești, Frătăuții Vechi, Horodniceni, Horodnic de Jos și Moldovița


Intră acum și în grupul de

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava s-a întrunit, duminică, în ședință extraordinară pentru a analiza situația evoluției epidemiei cu noul coronavirus în localitățile județului și a dispus măsuri în consecință.

Astfel, CJSU Sucaeva a adoptat Hotărârea nr. 55 din 21.02.2021 prin care s-a dispus încetarea aplicării măsurilor stabilite prin hotărârile sus-menționate, pentru orașul Solca (0,00), comunele Dornești (0,59), Frătăuții Vechi (0,82), Horodniceni (0,83), Horodnic de Jos (1,20) și Moldovița (0,58).

Prin Hotărârea nr. 55 din 21.02.2021, s-au dispus, începând cu data de 22.02.2021, ora 00.00, pentru municipiul Rădăuți și comunele Bălăceana, Ipotești, Todirești, pentru o perioadă de 14 zile, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori, următoarele măsuri:

a)            În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

c)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 35/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-23:00;

d)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

e)            În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 – 23:00.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt.  Denumire unitate administrativ-teritorială             Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)        Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare)               Data și ora instituirii măsurilor    Data expirării măsurilor instituite

Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive,

conform H.G. nr. 35/2021

1.                           Rădăuți 1,99       1,99       22.02.2021, ora 00.00    07.03.2021, ora 24.00

2.                           Bălăceana           2,03       2,03       22.02.2021, ora 00.00    07.03.2021, ora 24.00

3.                           Ipotești 2,21       2,21       22.02.2021, ora 00.00    07.03.2021, ora 24.00

4.                           Todirești              2,15       2,15       22.02.2021, ora 00.00    07.03.2021, ora 24.00


Intră acum și în grupul de