Consiliul Județean Suceava se întrunește în ședință extraordinară pentru a preda terenul pentru construirea spitalelor de copii și de boli infecțioase


Intră acum și în grupul de

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a convocat Consiliul Județean Suceava, în ședință extraordinară, vineri, 5 martie, pentru a aproba un proiect de hotărâre privind  predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor pentru construirea și dotarea a două clădiri monobloc cu profil pediatric și de boli infecțioase.

Potrivit proiectului, se propune predarea Companiei Naționale de Investiții, pe bază de protocol,  a amplasamentului, teren în suprafață de 15.188 mp, din totalul de 34.597 mp, situat în zona spitalului vechi, teren care este proprietate publică a județului Suceava și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, în vederea și pe perioada realizării obiectivului de investiții.

Consiliul Județean Suceava a înaintat către Compania Națională de Investiții solicitarea privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Unități sanitare” a obiectivului de investiții Extinderea capacității serviciilor medicale a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava prin construirea și dotarea a două clădiri monobloc cu profil pediatric și de boli infecțioase.

Prin realizarea obiectivului de investiții propus, respectiv construirea unui clădiri monobloc ce va avea secțiile de Pediatrie, Obstetrică și Ginecologie și a a alteia pentru Boli infecțioase vor fi eliminate disfuncționalitățile actuale și vor fi eficientizate serviciile medicale și hoteliere oferite pacienților pediatrici și pacienților cu patologie infecțioasă. În aceste noi condiții, respectarea normelor epidemiologice în vigoare va duce la asigurarea îngrijirii medicale atât în condiții de epidemie/pandemie cât și în condiții normale.

Potrivit legislației, amplasamentele destinate construcțiilor care se realizează în cadrul subprogramelor se predau de către beneficiari pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, libere de orice sarcini, Ministerului Dezvoltării,  Lucrărilor Publice  și Administrației, care va realiza investiția  prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.

„Pentru realizarea în bune condiții a investiției, județul Suceava se obligă, în condițiile legii, să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului, finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) și menținerea destinației obiectivului și întreținerea acestuia pe o perioadă de minim 15 ani”, se arată în proiectul de hotărâre propus spre aprobare.


Intră acum și în grupul de