Primăria Suceava a început procedura pentru demolarea de garaje în Obcini și str. Ștefan Tomșa pentru eliberarea a circa 10.000 de mp de teren în vederea construirii de parcări și a unei grădinițe


Intră acum și în grupul de
Proiect parcare supraterană str. Ștefan Tomșa

Primăria Suceava a declanșat procedurile legale în vederea demolării de garaje din cartierul Obcini și strada Ștefan Tomșa în vederea construirii de parcări și a unei grădinițe.

Consiliul Local Suceava urmează să dezbată și să supună aprobării în ședința din 25 martie trei proiecte de hotărâre prin care se declanșează investiții pentru construirea de parcări pe trei parcele de teren pe care se află în prezent garaje și pentru care nu vor mai fi reînoite contractele încheiate de Primărie sau vor fi reziliate contractele cu durată mai mare de 31 decembrie 2021.

Este vorba de o suprafață de 3.020 mp limitrofstrăzii Duzilor și B-dul Corneliu Coposu, de 1.538 mp limitrof străzilor Mestecănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu, și de 4.512 mp pe strada Ștefan Tomșa.

„Se aprobă exproprierea imobilelor -terenuri/construcții proprietate privată ce fac obiectul coridorului de expropriere aferent investițiilor de utilitate publică menționate mai sus”, se arată în proiectul de hotărâre

Mai mult, se subliniază că hotărârea reprezintă decizie de expropriere în sensul art. 9 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, constituie titlu executoriu de drept și se pune în executare directă, fără alte formalități pentru predarea bunurilor imobile – terenuri/construcții , atât față de persoana expropriată, precum și față de orice alte persoane care pretind un drept în legătură cu bunul imobil expropriat, iar eventualele contestații nu suspendă transferul dreptului de proprietate.

Printr-un alt proiect de hotărâre, Consiliul Local atribuie o suprafață de 1.666 mp pentru construirea unei grădinițe în cartierul Obicini.

Construcțiile edificate pe aceste parcele de teren vor face obiectul unei acțiuni de demolare individuală sau colectivă conform certificatelor de urbanism ce urmează a fi întocmite, se arată în textul proiectului hotărârii CL Suceava.


Intră acum și în grupul de