Vatra Dornei și Dorna Arini încă 14 zile în „scenariul roșu”, Suceava, Ipotești și Arbore în „scenariul galben”. Mușenița revine în „scenariul verde”


Intră acum și în grupul de

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava s-a întrunit, luni, în ședință în care a analizat evoluția epidemiei cu noul coronavirus în localitățile din județ și a luat noi decizii prin Hotărârea nr.89 din data de 22.03.2021.

Prin Hotărârea nr.89 din 22.03.2021, în conformitate cu prevederile Art. 4 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 73 din data de 07.03.2021 și având în vedere incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori, își încetează aplicarea măsurile stabilite prin hotărârea sus-menționată pentru comuna Mușenița (0,55).

Prin Hotărârea nr.89 din 22.03.2021, s-a hotărât ca începând cu data de 22.03.2021, pentru comuna Ipotești, începând cu data de 23.03.2021, ora 00.00, pentru municipiul Suceava și începând cu data de 24.03.2021, ora 00.00, pentru comuna Arbore, pentru o perioadă de 14 zile, unități administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. l la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

a)            În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 22:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

c)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 293/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-22:00;

d)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

e)            În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

De asemenea, prin Hotărârea nr.89 din 22.03.2021, s-a hotărât ca începând cu data de 23.03.2021, ora 00.00, pentru municipiul Vatra Dornei și comuna Dorna Arini, pentru o perioadă de 14 zile, unități administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori, următoarele măsuri:

a)            În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

b)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;

c)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 06:00 – 22:00;

d)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

e)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite;

f)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

g)            În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

 Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare

Anexa nr. l la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă

nr. 89 din data de 22.03.2021

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt.  Denumire unitate administrativ-teritorială             Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori         Data și ora instituirii măsurilor    Data expirării măsurilor instituite

Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive,

conform H.G. nr. 293/2021

1.                           Ipotești 1,78       22.03.2021, începând cu ora emiterii prezentei hotărâri               04.04.2021, ora 24.00

2.                           Suceava               1,94       23.03.2021, ora 00.00    05.04.2021, ora 24.00

Unitate administrativ-teritorială pentru care se dispun măsuri restrictive,

conform H.G. nr. 293/2021

3.                           Arbore   1,62       24.03.2021, ora 00.00    06.04.2021, ora 24.00

Anexa nr. 2 la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă

nr. 89 din data de 22.03.2021

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt.  Denumire unitate administrativ-teritorială             Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori         Data și ora instituirii măsurilor    Data expirării măsurilor instituite

Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive,

conform H.G. nr. 293/2021

1.                           Vatra Dornei       3,95       23.03.2021, ora 00.00    05.04.2021, ora 24.00

2.                           Dorna Arini         3,41       23.03.2021, ora 00.00    05.04.2021, ora 24.00


Intră acum și în grupul de