Observatorul Astronomic trece de la Consiliul Județean Suceava înapoi în domeniul statului care urmează să-l transmită Universității Suceava


Intră acum și în grupul de

Consiliul Județean Suceava urmează să finalizeze, marți, procedura prin care Observatorul Astronomic din Suceava, aflat acum în proprietatea județului și în administrarea Universității din Suceava să fie transferat Guvernului României care să-l transmită în administrare USV.

Un proiect de hotărâre urmează să fie discutat și supus aprobării Consiliului Județean Suceava în ședința de marți, 30 martie.

În referatul de aprobare al proiectului de hotărâre inițiat de vicepreședintele CJ Suceava, Cristinel Crețu, se arată că printr-o adresă transmisă la sfârșitul lunii februarie, Guvernul României solicită transmiterea imobilului Observatorul Astronomic „Planetariu” – clădire și teren aferent în suprafață de 1.335 mp, din domeniul public al Județului Suceava în domeniul public al Statului, în vederea dării în administrare a imobilului către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

Observatorul Astronomic din Suceava a devenit proprietate publică a județului Suceava în 2007 prin HG care a aprobat transmiterea unor bunuri mobile și imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al județului Suceava și în administrarea Consiliului Județean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina.

În 2008 CJ Suceava a decis să transmită Observatorul Astronomic din administrarea Complexului Muzeal Bicovina în administrarea USV.

CJ Suceava arată că Observatorul Astronimic este administrat, de la data intrării în domeniul public al județului de USV, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru satisfacerea unor interese publice naționale în domeniul educației și cercetării, consideră oportună reglementarea situației juridice a acestui bun imobil, prin trecerea acestuia din domeniul public al judetului Suceava și din administrarea USV în domeniul public al Statului, încetarea uzului și interesului public județean și declararea acestuia ca bun de interes național.

Hotărârea de Guvern prin care s-a transferat Observatorul Astronomic în proprietatea CJ Suceava arăta explicit că acesta va fi administrat de Muzeul Bucovinei.

În 2014, Curtea Constituțională a statuat că administrațiile publice locale nu pot transmite în administrare bunuri decât unor instituții aflate în subordinea acestora și ar fi trebuit ca CJ Suceava să-și revizuiască poziția încă după această decizie a CCR.

În aceste condiții, Consiliul Județean Suceava a discutat în decembrie 2018 un proiect de hotărâre prin care Observatorul Astronomic să treacă în administrarea Muzeului Bucovinei, dar aceasta a fost respinsă, la vremea respectivă președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că va trebui găsită o soluție corectă, respectiv emiterea unei noi Hotărâri de Guvern prin care Observatorul Astronomic să treacă în administrarea USV.


Intră acum și în grupul de