Peste 1500 de cereri înregistrate în județul Suceava în primele două zile ale perioadei de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022. Părinții pot depune cererile de înscriere a copiilor în învățământul primar până pe 28 aprilie


Intră acum și în grupul de

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, inspectorul școlar Cezar Anuței, a declarat, marți, pentru NewsBucovina, că în județul Suceava s-au înregistrat 1584 de cereri în primele două zile ale perioadei de înscriere a copiilor în învățământul primar.

El a precizat că, potrivit planului de școlarizare propus de ISJ Suceava, pentru anul școlar 2021-2022 sunt prevăzute în total 371 de clase pregătitoare cu 7244 de locuri, din care în învățământul de stat de masă -buget sunt 316 clase pregătitoare cu 6323 de locuri, în învățământul special sunt 6 clase cu 48 de locuri, în învățământul de masă-simultan-buget sunt 36 de clase cu 591 de locuri, în învățământul  step by step- buget sunt aprobate 4 clase pregătitoare cu 102 locuri, iar în învățământul particular sunt 9 clase cu 180 locuri.

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022 și calendarul aferent acestui proces au fost aprobate prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr  3.473/10.03.2021.

Conform MEC, pregătirea procesului de înscriere a început în ziua de 17 martie 2021, dată la care atât Inspectoratul Școlar Județean, cât și fiecare unitate de învățământ au afișat circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali completează/depun/transmit cererile-tip de înscriere. Cererile pot fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Potrivit calendarului, prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021.

Astfel, în zilele de 10 și 11 mai 2021 este prevăzută procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție, în perioada 11 – 18 mai 2021 va avea loc procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

În data de 20 mai 2021 va avea loc afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar va avea loc în perioada 21 mai – 10 septembrie.

În data de 21 mai 2021 este prevăzută comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar, în perioada 24 mai – 31 mai 2021 va avea loc  depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă, iar în data de 4 iunie 2021 vor fi  afișate la fiecare unitate de învățământ listele finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, mai precizează MEC.

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

(LB)


Intră acum și în grupul de