Amenzi in valoare de 75.000 lei pentru depozitari de material lemnos in albiile raurilor

Comisariatul Judeţean Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat în perioada ianuarie- martie 2010 un număr de 200 acţiuni de inspecţie şi control, din care 113 acţiuni de inspecţie planificate şi 87 acţiuni de inspecţie neplanificate în urma cărora au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale cu o valoare totală de 205 mii lei şi s-a făcut o propunere de suspendare a actului de reglementare pe linie de protecţia mediului pentru nerealizarea măsurilor impuse prin Programul pentru conformare parte integrantă a acestuia.

Potrivit directorului coordonator al Comisariatului Regional Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu, Diana Mihaela Croitoru, cele mai mari sancţiuni aplicate de comisarii din cadrul Comisariatului Judeţean Suceava au fost de 75.000 lei pentru depozitări de material lemnos în albia cursului de apă.

De asemenea, începând cu data de 29 martie a fost demarată acţiunea de prevenire şi îndrumare a autorităţilor publice locale privind obligaţiile ce le revin conform legislaţiei de mediu în vigoare, în acest sens fiind organizate acţiuni de patrulare pe principalele trasee turistice, dar şi în zonele adiacente, pentru diseminarea informaţiilor şi impunerea măsurilor necesare asigurării stării de salubritate a căilor de comunicaţie, albiilor şi malurilor cursurilor de apă, terenurilor neocupate productiv sau funcţional, precum şi pentru asigurarea dotării zonelor de agrement organizate şi neorganizate cu mobilier stradal necesar colectării deşeurilor rezultate în urma petrecerii timpului la iarbă verde.