CJSU Suceava: Comuna Șaru Dornei intră 14 zile în „scenariul roșu”, iar comunele Dorna Arini, Fântâna Mare și Panaci, în „scenariul galben”

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a adoptat Hotărârea nr.123 din data de 17.05.2021.

Prin Hotărârea nr.123 din 17.05.2021, s-a hotărât ca începând cu data de 19.05.2021, ora 00.00, pentru comunele Dorna Arini, Fântâna Mare și Panaci, pentru o perioadă de 14 zile, unități administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. l la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

a)            În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/2021, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/2021 (modificată și completată), nu este permisă activitatea în cluburi şi discoteci;

De asemenea, prin Hotărârea nr 123 din 17.05.2021 s-a hotărât ca începând cu data de 17.05.2021, ora 00.00, pentru comuna Șaru Dornei, pentru o perioadă de 14 zile, unitate administrativ-teritorială prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori, următoarele măsuri:

a)            În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/2021, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

b)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/2021 (modificată și completată), activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor  precum și la terase este interzisă;

c)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la 531/2021 (modificată și completată), activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum și la terasele acestora este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 05:00 – 24:00;

d)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/2021, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

e)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/2021, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite;

f)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/2021 (modificată și completată), nu este permisă activitatea în cluburi şi discoteci;

g)            În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/2021 (modificată și completată), activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;

h) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 10 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/2021 (modificată și completată), organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

i) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 16 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/2021 (modificată și completată), organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene sunt interzise;

j) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 31 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/2021 (modificată și completată), activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este interzisă.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt.Denumire unitate administrativ-teritorialăIncidența cazurilor pozitive la mia de locuitoriData și ora instituirii măsurilorData expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive, conform H.G. nr. 531/2021 (modificat și completat)
 Dona Arini1,7019.05.2021, ora 00.0001.06.2021, ora 24.00
 Fântâna Mare1,9319.05.2021, ora 00.0001.06.2021, ora 24.00
 Panaci2,2419.05.2021, ora 00.0001.06.2021, ora 24.00


Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt.Denumire unitate administrativ-teritorialăIncidența cazurilor pozitive la mia de locuitoriData și ora instituirii măsurilorData expirării măsurilor instituite
Unitate administrativ-teritorială pentru care se stabilesc măsuri restrictive, conform H.G. nr. 531/2021 (modificat și completat)
 Șaru Dornei3,3319.05.2021, ora 00.0001.06.2021, ora 24.00
loading...