CJ Suceava asteapta bani de la Bucuresti pentru 5 PUG-uri expirate

Consiliul judeţean Suceava a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale o serie de fonduri pentru cinci localităţi din judeţ care au pe raza lor monumente cu valoare de parimoniu mondial şi a căror Planuri Urbanistice Generale au expirat. Din punctul de vedere al vicepreşedintelui CJ Suceava, Daniel Constantin Cadariu, 27 dintre Planurile Urbanistice Generale (PUG) ale unor localităţi sucevene au termenul de valabilitate expirat, localităţile respective începând procedurile pentru actualizare, documentaţiile lor fiind în diferite faze.

Vicepreşedintele CJ a mai menţionat că documentaţiile care stau la baza întocmirii PUG-urilor trebuie să prevadă, ca o componentă importantă, delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice, a zonelor de risc natural cum ar fi cutremure, alunecări de teren şi inundaţii şi a altor zone protejate cum sunt siturile industriale dezafectate sau părăsite.

Daniel Cadariu a mais pus că un caz special îl constituie localităţile care au pe teritoriul lor monumente istorice cu valoare de patrimoniu mondial, înscrise în lista UNESCO, cum sunt Suceava, Arbore, Mănăstirea Humorului, Vatra Moldoviţei, Pătrăuţi, Dolhasca şi Gura Humorului. El a arătat că din cele şapte localităţi cu monumente istorice cu valoare de patrimoniu mondial cinci au PUG-urile expirate, fiind începute însă procedurile pentru întocmirea documentaţiilor în vederea actualizării acestora unde se urmăreşte în mod deosebit delimitarea zonei de protecţie a monumentelor şi stabilirea regulilor de construire în cadrul zonei.

Vicepreşedintele CJ Suceava a explicat că aceste documentaţii de detaliu se finanţează de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin “Programul de elaborare sau actualizare a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial”.

„Conducerea Consiliului Judeţean Suceava a făcut demersuri pentru includerea a şase localităţi în program, având în vederea faptul că, cea de-a şaptea localitate, comuna Mănăstirea Humorului, are deja asigurată finanţarea din anul 2009”, a ţiinut să menţioneze vicepreşeditnele Daniel Cadariu. (Mihai Chira)