Atmosferă de sărbătoare la festivitatea de încheiere a cursurilor anului școlar 2020-2021 pentru elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți: 18 elevi ai claselor a V-a și IX-XI, care au terminat anul școlar cu media 10, au fost premiați cu Diploma de onoare „I. G. Sbiera” și cu Diploma de Excelență

Încheierea anului școlar 2020-2021 la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a fost marcată, vineri, prin momente festive organizate la nivelul fiecărui colectiv de elevi, după cum informează conducerea unității de învățământ, într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate,  elevii claselor a V-a și IX-XI „au înscris în Cartea de onoare a colegiului rezultate deosebite” care încununează efortul întregii comunități educaționale. 

În comunicatul de presă se precizează că 18 din cei 674 de  elevi din clasele a V-a și IX-XI ai colegiului rădăuțean  au încheiat anul școlar cu media generală 10, fiind premiați cu Diploma de onoare „I. G. Sbiera” și cu Diploma de Excelență.

Astfel, cei 18 elevi care au avut media 10 și au obținut Premiul I sunt: Juravle Bianca Maria și Vicol Claudiu Dorin (clasa a V-a); Cîrciu Tiberiu Theodor (clasa a IX-a A); Parasca Mihai, Tablan Alexia Maria, Văcaru Andra Gabriela (clasa a IX-a C); Costache Manuela Alexandra, Moroșan Ioana Valentina, Pătrăucean Bianca (clasa a IX-a E); Chelba Sergiu Mihai, Ciobîcă Denisa (clasa a X-a A); Bărbuță Theodora Elena, Coroamă Elena Doruța, Juravle Oana Mădălina, Moloci Anastasia (clasa a X-a C); Fîșcu Matei Mihai, Simionesi Denisa Maria (clasa a X-a E); Țugui Cosmin (clasa a XI-a E).

Totodată, în comunicatul de presă se menționează că 555 de elevi ai claselor a V-a și IX-XI au finalizat cursurile școlare cu medii peste 9.

„Munca depusă pe parcursul întregului an școlar a fost răsplătită și prin acordarea a  33 de Diplome de merit – Premiul I, 47 de Diplome de merit Premiul II, 65 de  Diplome de merit – Premiul III și a unui număr de 328 de Diplome de merit – Mențiune. Aceste rezultate, împreună cu cele obținute de elevii claselor a XII-a, creionează tabloul general reușitei școlare de la Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, la finalul unui an școlar deosebit de solicitant, plin provocări, incertitudini, dificultăți și piedici generate de contextul pandemic în care s-a derulat procesul didactic.

Cele 24 medii generale de 10, 69 de premii I, 75 de premii II, 83 de premii III care au fost obținute în acest an școlar de cei 885 de elevi ai colegiului sunt rezultatul eforturilor conjugate ale tuturor factorilor implicați în procesul educațional și o mărturie a seriozității, continuității, perseverenței cu care comunitatea noastră se implică în educarea tinerei generații”, se arată în documentul citat.

Echipa managerială a colegiului rădăuțean,  prof. dr. Puiu Adrian Nicolae, directorul instituției, și prof. Lăzărescu Luminița, director adjunct, în asentimentul întregului colectiv profesoral al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” a adresat mulțumiri tuturor celor care „au făcut posibilă scrierea unei noi pagini în cartea performanței învățământului rădăuțean”, respectiv Inspectoratului Școlar Județean Suceava, autorităților locale, reprezentanților acestora în cadrul Consiliului de administrație al colegiului, cadrelor didactice, Asociației părinților, Egger România.  „Prețuirea noastră se îndreaptă, deopotrivă, către toți elevii care, prin asumarea valorilor care definesc comunitatea noastră școlară, parcurg an de an, cu dăruire și perseverență drumul spre performanță și a căror rezultate la învățătură, la olimpiade și concursuri școlare constituie o carte de vizită care ne reprezintă cu cinste nu doar în cadrul comunității locale ci și la nivel județean, național și internațional”, se mai precizează în comunicatul de presă al conducerii unității liceale din Rădăuți.

(LB)

loading...