Municipiul Suceava și cele opt localități limitrofe înființează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Metropolitan: Se va crea o rețea integrată, eficientă din punct de vedere al costurilor și se va îmbunătăți accesibilitatea cetățenilor la serviciile de transport public


Intră acum și în grupul de

Consiliul Local Suceava urmează să dezbată și să spună aprobării în ședința din 22 iulie Statutul Asociației de Dezvoltar Intercomunitară de Transport Metropolitan.

Potrivit raportului de aprobare semnat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava, se va îmbunătăți eficiența de planificare a transportului public de călători, se va crea o rețea integrată, eficientă din punct de vedere al costurilor și se va îmbunătăți accesibilitatea cetățenilor la serviciile de transport public.

În document se arată că având în vedere necesitatea îmbunătățirii în mod continuu a serviciului de transport public local și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și pentru respectarea principiilor ce stau la baza organizării serviciului de transport vor fi asumate mai multe obiective.

Astfel, prin înființarea acestei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Metropolitan se va garanta respectarea drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului public de transport local, dar că vor fi rezolvate probleme de ordin economic, social și de mediu ale localităților implicate.

Totodată, se vor administra  eficient bunurile  aparținând   sistemelor  de  transport  public  aflate în proprietatea unităților administrativ teritoriale, se vor utiliza eficient fondurile publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului public de transport local, se va asigura un serviciu public de transport public suportabil în ceea ce privește tariful de transport, se va susține dezvoltarea economică a localităților prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne și se vor satisface cu prioritate nevoile de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice    și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ – teritoriale prin servicii de calitate.

 Din Asociația de Dezvoltare Intracomunitară de Transport Metropolitan Suceava vor face parte nouă localități, respecti municipiul Suceava, orașul Salcea și comunele Adâncata, Bosanci, Ipotești, Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuți și Șcheia.

Adunarea Generală a ADITM Suceava va avea 51 de reprezentanți din care 23 din municipiul Suceava, 6 ai comunei Șcheia, 5 ai orașului Salcea, câte 4 din partea comunelor Bosanci și Ipotești, 3 din partea comunei Moara și câte doi de la comunele Adâncata, Mitocu Dragomirnei și Pătrăuți.

Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării,  monitorizării și  gestionării în  comun a serviciului de transport public de persoane pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente pe baza  strategiei  de dezvoltare.

Asociația declară că interesul comun ce stă la baza constituirii este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității serviciului de transport persoane în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul „poluatorul plătește”, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestui serviciu.


Intră acum și în grupul de