ISJ Suceava: 41 de candidați la titularizare s-au retras din examen în timpul probei scrise, iar 174 de candidați au absentat


Intră acum și în grupul de

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, profesorul Cezar Anuței, a informat miercuri că din cei 1002 candidați înscriși pentru susținerea probei scrise a examenului de Titularizare, au participat 828 de candidați, 174 de candidați au absentat, iar alți 41 s-au retras în timpul acestei probe.

Centrele de concurs au fost organizate la Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava, la Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, la Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, la Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava și la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

Rezultatele inițiale la proba scrisă vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediul ISJ Suceava, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul ISJ Suceava sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). 

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințele de repartizare, organizate de către ISJ Suceava în perioada 4 – 5 august.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.


Intră acum și în grupul de