Baza nautică a CSM Suceava, transferată de Guvern municipiului Fălticeni. În următorii cinci ani aceasta va trebui reabilitată și modernizată


Intră acum și în grupul de

Guvernul va aproba în ședința de miercuri actualizarea anexei nr. 30 a Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al municipiului Fălticeni.

Scopul transmiterii imobilului prevăzut în anexa nr.2 îl reprezintă reabilitarea bazei sportive nautice pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice acesteia, precum și dezvoltarea activităților de tineret și sport în municipiul Fălticeni, în condițiile legii.

Potrivit hotărârii, municipiul Fălticeni, prin Consiliul Local al municipiului Fălticeni, se obligă să mențină destinația actuală a imobilului și să asigure gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Tineretului și Sportului, precum și a unităților/instituțiilor din subordinea acestuia.

Totodată, municipiul Fălticeni, prin Consiliul Local se obligă ca în termen de 5 ani de la preluarea imobilului, să realizeze lucrări de reabilitare, modernizare, consolidare și extindere a imobilului, prin finanțare de la bugetul local, în condițiile legii.

În cazul în care Ministerul Tineretului și Sportului constată că municipiul Fălticeni nu respectă obligațiile prevăzute la art.3, inițiază demersurile pentru transmiterea bunurilor în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Suceava, în condițiile legii.


Intră acum și în grupul de