ISU Suceava scoate la concurs 15 posturi de execuție vacante de subofițeri prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate


Intră acum și în grupul de

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava a anunțat că scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă și / sau rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele 15 posturi de execuție vacante prevăzute pentru a fi încadrate cu subofițeri, astfel:

– 1 post subofițer operativ principal / Compartimentul Avizare-Autorizare;

– 1 post subofițer casier principal / Compartimentul Financiar;

– 1 post subofițer administrativ principal / Servicul Comunicații și Tehnologia Informației (mentenanță);

– 1 post subofițer tehnic principal / Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației ( tehnlogia informației)

– 2 posturi subofițer tehnic principal / Serviciul Resurse Umane (încadrare, gestiune personal);

– 1 post subofițer tehnic principal / Serviciul Resurse Umane (prevenirea riscurilor profesionale și protecția lucrătorilor);

– 2 posturi subofițer secretariat principal / Compartimentul Secretariat, documente clasificate și arhivă;

– 2 posturi subofițer administrativ principal / un post la Detașamentul de Pompieri Rădăuți și un post la Detașamentul de Pompieri Câmpulung-Moldovenesc;

– 1 post subofițer tehnic principal / Compartimentul Achiziții Publice;

– 3 posturi conducător auto ( autospeciale ) / Serviciul Logistic (grupa transport);

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor, enumerăm:

-să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

-să cunoască limba română, scris și vorbit;

-să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

-să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

-să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

-să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Candidații trebuie să îndeplinească și criteriile specifice menționate în anunț pentru încadrarea directă/rechemarea în activitate, respectiv condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

Cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit la adresele de e-mail specificate în anunțurile de concurs, până în data de 14 octombrie 2021, ora 14:00, dosarul de recrutare în volum complet urmând a fi transmis, în format electronic, până la data de 21 octombrie 2021, ora 14:00.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava, ( http://pompierisv.ro/?f=domenii/anuntconcurs.html ) sau telefonic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:00, la Serviciul Resurse Umane, telefon 0230/524426, interior 27010; 27129.


Intră acum și în grupul de