Reabilitarea, restaurarea și consolidarea Palatului Administrativ din Suceava va costa 15 milioane de euro. Lucrările ar urma să dureze 22 de luni și să fie executate prin Compania Națională de Investiții

Președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, vineri, că a fost finalizată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții “Consolidare, restaurare, reabilitare şi dotare Palat Administrativ” urmând ca în prima ședința de Consiliu Județean să fie supus aprobării consilierilor județeni.

El a spus că documentația a ținut cont de faptul că Palatul Administrativ are o deosebită însemnătate din punct de vedere istoric și arhitectural pentru județul Suceava, aceasta aflându-se pe Lista Monumentelor Istorice, sub denumirea „Clădirea Administrativă a orașului, azi Prefectura și Consiliul Județean Suceava” .

El a reamintit că în vederea aducerii clădirii la starea inițială, într-o primă etapă s-a întocmit Expertiza tehnică de către un expert tehnic atestat de Ministerul Culturii și MLPAT.

Conform Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, ce a avut la bază Raportul de expertiză tehnică, sunt necesare lucrări de desfaceri pentru înlăturarea părților afectate, lucrări de consolidare a structurii de rezistență la nivelul planșeelor din lemn, a peretelui fronton, a coșurilor de fum și refacerea planșeului de lemn peste nivelul 2 cu un planșeu din beton armat, lucrări de refacere la nivelul acoperișului cu o șarpantă din structură metalică și învelitoare din țiglă ceramică, lucrări de finisaje interioare şi exterioare, refacerea tuturor instalațiilor electrice de curenți tari şi curenți slabi, sanitare, și termice.

De asemenea, sunt necesare lucrări de conservare şi restaurare ale componentelor artistice care fac parte din ansamblul clădirii.

„Având în vedere anvergura lucrărilor și stringența refuncționalizării clădirii Palatului Administrativ, în urma depunerii unei Solicitări din partea Județului Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A. a inclus în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” obiectivul de investiții „Consolidare, restaurare, reabilitare şi dotare Palat Administrativ, județul Suceava”. În urma întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții s-a estimat că pentru realizarea acestui obiectiv este necesară suma de 73.295.827,33  lei fără TVA, din care valoare Construcții montaj C+M 52.430.503,82 lei fără TVA, sursa de finanțare fiind din bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., durata de proiectare și execuție fiind estimată la 22 luni”, a spus Flutur.

El a menționat că suprafața construită la sol este 1868,84 mp, iar suprafața construită desfășurată – total= 7234,62 mp

„În cadrul valorii lucrărilor de construcții-montaj, ponderea o reprezintă lucrările de arhitectură constând în desfaceri, demolări, învelitoare, finisaje interioare și exterioare, restaurarea componentelor artistice”, a menționat Flutur.

Potrivit acestuia, ca anvergură, urmează apoi lucrările de instalații ce cuprind desfaceri și dezafectările celor existente și realizarea instalațiilor termice, sanitare, canalizare, instalații electrice curenți tari, instalații de detecție incendiu și hidranți interiori, instalația de paratrăsnet, instalații de voce, date și control acces, instalații de iluminat arhitectural.

loading...