Bilant final al pagubelor provocate de inundatii in judetul Suceava: 83,8 milioane de euro

Potrivit unui raport întocmit de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, bilanţul final al pagubelor lăsate în urmă de inundaţiile care au calamitat judeţul Suceava la sfârşitul lunii trecute se ridică la 357, 3046 de milioane de lei (aproximativ 83,8 milioane de euro). Astfel, conform sursei citate, inundaţiile şi alunecările de teren înregistrate la finele lunii iunie în judeţul Suceava, au afectat 4949 de case, fiind avariate 1051, 35 fiind distruse, iar 186 sunt în pericol de prăbuşire. Totodată, au fost afectate 33 de obiective socio-economice din care 23 de şcoli, două grădiniţe, un dispensar medical şi şapte mănăstiri sau biserici.

În infrastructură, au fost afectate, avariate sau distruse drumuri naţionale, judeţene, comunale şi străzi pe lungimi totalizând sute de kilometri, căi ferate şi terasament al căii ferate, 151 de poduri, din care 144 de poduri rutiere şi şapte feroviare, 610 podeţe din care 599 rutiere şi restul feroviare, au fost distruse patru baraje, au fost afectate lucrări de îndiguire, staţii de captare a apei sau staţii de epurare, reţele de comunicaţii, reţele de distribuţie şi transport a gazelor naturale, reţele de înaltă, medie şi joasă tensiune , iar 13. 294 de fântâni au fost colmatate.

În agricultură au fost afectate 12.573 hectare de teren din care 9381 ha de terenuri cultivate şi 3192 ha de păşuni şi fâneţe.

În silvicultura judeţului au fost afectate 233 de kilometri de drumuri forestiere, 497 de poduri şi podeţe, 115,25 de ha de pepiniere, 3000 de mc de doborâturi şi 2532 de mc de material lemnos.

Pentru reconstrucţia caselor distruse, în pericol de prăbuşire sau avariate, costurile estimate se ridică la 9,279 milioane de lei, iar pentru refacerea drumurilor naţionale şi căii ferate avariate costurile au fost evaluate la 74, 076 milioane de lei.

Pentru cele 24 de unităţi şcolare afectate, costurile reparaţiilor se ridică la 1,4 milioane de lei, în timp ce pentru cele şapte lăcaşuri de cult, obiective de patrimoniu naţional cultural, costurile sunt de 1,5 milioane de lei.

Pagubele din agricultură pentru 12.573 ha, cele din silvicultură reprezentând 1578,65 ha la care se adaugă drumuri forestiere, podeţe, o clădire, material lemnos, utilaje şi o păstrăvărie, precum şi cele de îmbunătăţiri funciare constând în construcţii hidrotehnice, canale, drumuri antierozionale, diguri şi baraje, se ridică la 44,452 milioane de lei.

Totodată, costurile estimative la lucrări de apărare împotriva inundaţiilor din administrarea Ministerului Mediului reprezentând diguri, baraje şi apărări de mal se ridică la 7,316 milioane de lei.

Cele mai mari costuri de reconstrucţie sunt în administraţia locală, estimate la 204,02 milioane de lei, pentru reţele de alimentare cu apă pe 1,8 km, şapte uzine de apă, două staţii de epurare a apei, 0,7 km de canalizări, 13.294 de fântâni şi puţuri de adâncime, 145,38 de km de drumuri judeţene, 917,42 de km de drumuri comunale, 11,4 km de străzi comunale, 122 de poduri, 581 de podeţe, apărări de mal din administrarea autorităţilor administraţiei publice locale şi localul postului de poliţie din Zvoriştea.

Pentru refacerea reţelelor electrice, reţelelor de gaze naturale şi pagubelor provocate Hidroelectrica, costurile se ridică la 8,56 de milioane de lei.

A mai fost afectată o unitate medico-sanitară pentru care necesarul este de 2000 de lei şi alte obiective aparţinând Romtelecom, E.On Electrica, Complexul Terapeutic pentru Copii cu nevoi speciale ”AMA DEUS„ Siret şi cabana Călineşti aparţinând CJ Suceava, costurile reparaţiilor fiind de 6,61 milioane de lei.

Prefectul de Suceava, Sorin Popescu, a declarat că acest raport al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă va fi transmis Guvernului. El a precizat că în judeţ continuă acţiunile de evacuare a apei şi de decolmatări de fântâni în 25 de localităţi, că se intervine pentru repunere în circulaţie provizorie a sectoarelor de drumuri naţionale, judeţene şi comunale, şi ale sectoarelor feroviare afectate şi că au fost începute lucrările de refacere la podul de pe DN17A din localitatea Dorneşti

Totodată, au fost începute acţiunile de refacere a caselor afectate de inundaţii, fiind primite materiale de construcţii de la Guvern pentru 15 case.