Institutiile statului, obligate sa colecteze selectiv deseurile, desi firma de salubrizare din municipiu le amesteca

Comisariatul Regional al Gărzii de Mediu Suceava precizează că începând cu data de la sfârşitul lunii va intra în vigoare Legea nr. 132 din 30.06.2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice care instituie obligativitatea colectării selective a deşeurilor în instituţiile publice precum şi în instituţiile în care statul este acţionar majoritar.

Conform acestei legi, instituţiile publice au obligaţia de a colecta selectiv deşeurile de hârtie şi carton, metal şi plastic şi de sticlă, în scopul atingerii ţintelor de reciclare stabilite prin Angajamentele României asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Fiecare instituţie publică este obligată să implementeze un program de informare şi instruire a propriilor angajaţi cu privire la organizarea colectării selective a deşeurilor. De asemenea, la nivelul instituţiei publice se va institui un registru de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv, a cărui conţinut este prevăzut în anexa Legii nr. 132/2010. Datele din registru vor fi raportate lunar către Agenţia de Protecţia Mediului”, precizează comisarul regional Diana Mihaela Găşpărel.

Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea în caz de nerespectare a prevederilor acestei legi se face de către comisarii GNM, cuantumul sancţiunilor fiind cuprins între 500 lei şi 3000 lei pentru persoane fizice şi între 5000 lei şi 10000 lei pentru persoane juridice.

Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Regional Suceava, cu sprijinul Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava şi Consiliului Judeţean Suceava, va iniţia în perioada imediat următoare întâlniri cu autorităţile administraţiei publice locale şi conducătorii instituţiilor publice în vederea diseminării informaţiilor cu privire la managementul deşeurilor şi alte obligaţii ce revin acestora conform legislaţiei de mediu în vigoare.

Pe de altă parte, firma de salubrizare ce operează în municipiul Suceava nu preia selectiv deşeurile deşi acestea sunt depozitate în tomberoane diferite, ci le amestecă la un loc în aceeaşi maşină atunci când golesc tomberoanele. În aceste condiţii măsura nu are nici o finalitate, chiar dacă instituţiile vor colecta selectiv deşeurile.