Silvicultorii suceveni atenționează: Pe lângă atacurile urșilor au apărut și atacuri din ce în ce mai sângeroase ale lupilor

Silvicultorii suceveni au prezentat, joi, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural o situație legată de atacurile urșilor în județ și care sunt măsurile pe care le-au luat, avertizând totodată că pe lângă atacurile urșilor au devenit foarte grave atacurile lupilor.

 „Creștere exagerată a numărului de urși a condus la o restrângere a posibilităților de procurare a hranei și implicit la creșterea numărului de atacuri asupra animalelor domestice și sălbatice. Mai mult exemplarele tinere, femelele cu pui au fost nevoite să intre în intravilanul localităților pentru procurarea hranei”, se arată în documentul prezentat de reprezentanții Direcției Silvice Suceava

Ei atenționează că deosebit de periculos este faptul că aceste exemplare au fost observate în afara fondului forestier, la zeci de kilometri distanță de pădure, cum ar fi cazul urșilor observați la Dolhasca, Horodniceni, Bălăceana, Boroaia.

„Înmulțirea exagerată a numărului de urși a creat mari probleme și la executarea lucrărilor silvice, echipele de muncitori fiind nevoite să abandoneze lucrările din cauză că urșii s-au apropiat foarte mult de locurile în care își desfășurau activitatea”, explică DS Suceava.

Ei au menționat că efectivul  optim de urși din județ este de 103, dar că efectivul este acum de 300.

„La această data atacurile de urs asupra animalelor domestice s-au redus. În schimb aceste atacuri s-au mutat asupra cervidelor și asupra mistreților. De fapt, datorită creșterii exagerate a efectivelor de urs, de la 103 exemplare efective optime la 300 exemplare efective reale, am ajuns în momentul de față ca efectivele reale de cervide și de mistreți să se situeze sub nivelul efectivelor optime și să scadă în continuare”, arată silvicultorii suceveni.

El menționează că începând cu data de 1 noiembrie Direcția Silvică Suceava a început să administreze hrana complementară pentru speciile de vânat, în special suculentele și concentratele (mere și porumb), dar la locurile de hrănire pentru mistreți și cervide vin și urșii. Pe lângă faptul că urșii mănâncă hrana destinată mistreților și cevidelor, acestea sunt și atacate și omorâte.

„Trebuie menționat faptul că începem să ne confruntăm cu atacuri  de lupi din ce în ce mai sângeroase”, mai arată silvicultorii.

Astfel, în data de 10 septembrie, la o stâna amplasată pe fondul cinegetic nr. 16 Valea Cârlibabei, o haită de 12 exemplare de lupi a omorât 63 de oi cu o valoare de 41.500 lei.

Direcția Silvică Suceava gestionează în prezent 24 fonduri cinegetice dintr-un total de 71 fonduri cinegetice existente la nivelul județului Suceava.

Din cele 24 fonduri cinegetice, 19 fonduri cinegetice au habitate favorabile pentru urs.

Din 2016 recoltarea ursului a fost interzisă alături de lup, râs, pisică sălbatică, toate aceste specii fiind considerate specii strict protejate.

„Acest lucru a condus la o creștere exagerată a numărului de urși pe fondurile cinegetice. În primăvara anului 2021 pe cele 19 fonduri cinegetice gestionate de către Direcția Silvică Suceava au fost evaluate 300 exemplare de urs față de un efectiv optim de 103 exemplare”, a mai arătat DS Suceava.

Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a invitat primarii localităților unde în ultima perioadă au avut loc evenimente, la un dialog onest și real cu instituțiile publice care au rol în gestionarea acestor situații, luând în considerare și propuneri de îmbunătățire a legislației incidente privind intervenția de urgență în cazul atacurilor urșilor. Identificarea unor soluții viabile și eficiente pe termen scurt și lung, vine din dialogul tuturor parților interesate, în mod argumentat.

loading...