Transporturi fictive de material lemnos pe ruta Baia – Cornu Luncii. Garda Forestieră Suceava a confiscat aproape 335 mc de bușteni de rășinoase  și 13 mc cherestea rășinoase de proveniență ilegală

Inspectori ai Gărzii Forestiere Suceava și polițiști din cadrul Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol au acționat în perioada 14- 18 februarie în baza informațiilor deținute privind transporturi fictive de materiale lemnoase pe drumurile  publice.

Inspectorul șef al Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel, a arătat că au  fost  efectuate verificări specifice asupra legalității transporturilor efectuate, ocazie cu care s-a constatat că un operator economic, cu două puncte de lucru pe raza comunei Baia, a emis fictiv în data de 17 ianuarie și în 5 februarie un număr total de 6 avize de însoțire în baza cărora a simulat patru transporturi de materiale lemnoase care totalizează un volum de 200,58 mc bușteni rășinoase.

La transporturile așa zis efectuate, ar fi fost utilizate ca mijloace de transport, autoutilitarele aparținând destinatarului materialelor lemnoase, punctul de descărcare fiind în Sasca Nouă, comuna Cornu Luncii, în depozitul aparținând celui de-al doilea operator economic.

 Acest fapt a fost demonstrat cu ajutorul informațiilor generate de aplicația SUMAL 2.0 și a imaginilor înregistrate de camerele video fixe existente pe traseul  înregistrat de cele 4 transporturi.

În urma verificărilor s-a constatat faptul că, atât emitentul cât și destinatarul, la întocmirea avizelor de însoțire și la crearea transporturilor în aplicația SUMAL 2.0, pentru crearea senzației de legalitate, au utilizat fotografii neconforme cu realitatea, fiind încărcate fotografii ale altui mijloc de transport.

 Ca  autoritățile au procedat la verificarea activității ambilor operatori economici  care au ca obiect de activitate prelucrarea primară a lemnului și comercializarea materialelor lemnoase.

Astfel, în cazul operatorului economic care a expediat materialele lemnoase, în depozitele societății, neluând în considerare cele patru transporturi fictive, s-a constatat un volum de 221,25 mc buștean rășinoase și 12,92 mc cherestea de rășinoase în plus față de documentele scriptice, fără a putea fi justificată proveniența legală.

De asemenea, au fost identificate cazuri în care operatorul economic nu a respectat prevederile legale referitoare la condițiile de efectuare a fotografiilor necesare și obligatorii la începerea transporturilor de materiale lemnoase. În consecință, s-a procedat la sancționarea contravențională a operatorului economic cu amenzi totalizând 23.000 lei și s-a dispus confiscarea un volum de 40,71 mc buștean rășinoase și 12,92 mc cherestea rășinoase  cu o valoare totală de 19.562 lei.

În acest caz, pentru diferența de volum de 200,58 mc buștean de rășinoase aferent celor 4 transporturi fictive, întrucât faptele constatate pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni, se vor sesiza organele de cercetare penală competente.

În cazul operatorului economic destinatar al materialelor lemnoase, în depozitul societății, fără a fi luate în considerare cele 4 transporturi fictive, s-a constatat un volum de 334,7 mc buștean rășinoase în plus față de documentele scriptice, fără a putea fi justificată proveniența legală.                       

Au mai fost constatate încălcări ale prevederilor legale privind obligația împrejmuirii depozitului de material lemnos, precum și cazuri în care operatorul economic nu a respectat prevederile legale referitoare la condițiile de efectuare a fotografiilor necesare și obligatorii la începerea transporturilor de materiale lemnoase.

În acest caz s-a procedat la sancționarea contravențională a operatorului economic cu amenzi totalizând 35.000 lei și s-a dispus confiscarea materialelor lemnoase în cauză cu o valoare totală de 66.940 lei.

Garda Forestieră Suceava va continua verificările cu privire la proveniența și trasabilitatea materialului lemnos, precizează Mihai Gășpărel.