Transportul județean de călători se modernizează: Microbuze și autobuze noi, stații moderne, sistem de e-ticketing și prețuri accesibile, dar și trasee care să tranziteze cât mai puțin orașele sunt prevăzute în noua strategie de transport a județului Suceava


Intră acum și în grupul de

Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe noul studiu de oportunitate care să stabilească gestionarea mai eficientă a serviciului de transport public prin curse regulate pe raza județului, potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de vicepreședintele CJ Suceava, Cristinel Crețu.

Potrivit studiului, creșterea atractivității transportului public județean de persoane nu este determinată doar de calitatea și cantitatea ofertei în ceea ce privește frecvența curselor, ea fiind determinată și de viteză, curățenie, siguranță, informația furnizată etc.

În document se menționează că tarifele de călătorie accesibile fac de asemenea parte dintre factorii care joacă un rol important în determinarea alegerii mijlocului de transport.

„Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență autoturismului personal, numai în condițiile unei oferte de calitate cu tarife accesibile. Acest obiectiv va putea fi atins doar în condițiile creșterii continue a eficienței transportului public de călători. Transportul județean de persoane trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar chiar și pentru persoanele cu venituri scăzute”, se precizează în studiu.

Realizatorii studiului arată că au efectuat un sondaj în rândul primăriilor din județ privind fluxurile de călători aferent programului de transport persoane în județul Suceava în ce privește mijloacele de transport care operează pe traseele de transport județean fiind solicitate calificative de apreciere pentru aspecte legate  de  asigurarea  confortului și siguranței călătorilor  în  contextul vechimii și stării tehnice  a autovehiculelor și facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități.

Structura răspunsurilor a arătat că aprecierile au fost foarte bune doar în proporție de 10%, bune – 42%, satisfăcătoare – 37% și slabe – 11%.

Ca și propuneri privind îmbunătățirea gradului de confort, siguranță și accesiblitate a persoanelor cu dizabilități oferit de mijloacele de transport județean prin curse regulate în perioada 2019-2024, se numără: dotarea mijloacelor de transport cu echipamente care să facillteze accesul persoanelor cu dizabilități, creșterea gradului de confort și siguranță oferit de mijloacele de transport destinate operării pe trasee, operarea cu autovehicule de concepție și fabricație recentă, noi și moderne.

Studiul citat mai arată că serviciului de transport public județean trebuie să-și adapteze rețeaua de transport în funcție de dezvoltarea economică a județului, de cerințele diferitelor categorii sociale și de strategiile de dezvoltare la nivel regional.

La data realizării studiului programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Suceava cuprindea un număr de 165 de trasee.

În nouă structura propusă a deservirii la nivelului județului Suceava au fost eliminate situațiile în care traseele erau suprapuse integral; au fost restructurate traseele, urmărindu-se minimizarea parcursului

prin zona urbană, în special în localitățile în care există transport public local; au fost adaptate capacitățile de transport și orarele de circulație la cererea de transport, ținând cont inclusiv de prognoza cererii pe termen de 5 ani; traseele au fost renumerotate; grupele au fost numerotate pornind de la zona de Nord­ Vest a polului principal de transport (Suceava), și continuând în sens invers trigonometric; s-a procedat în mod asemănător cu restul polilor de transport.

Potrivit autorilor studiului investițiile necesare pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a serviciului de transport public județean implică o strânsă conlucrare între factorii implicați (consiliul județean, autoritățile locale și operatorii de transport)  și vor viza diferite elemente care formează sistemul de transport.

Astfel, se arată că vor fi necesare investiții în reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, investiții în stații publice de transport, investiții în mijloace de transport, investiții în sistem de monitorizare  și localizare prin GPS a autovehiculelor din transportul județean, dar și investiții în sistemul de taxare electronică – e-ticketing sau investiții în sisteme de informare a călătorilor și chiar investiții în echipamente de numărare a călătorilor.

„investițiile în astfel de sisteme conexe conduc la eficientizarea efectuării serviciului de transport public județean, la creșterea nivelului de calitate al serviciilor oferite utilizatorilor”, sunt de părere autorii studiului.

De menționat este că transportul public județean este asigurat în prezent cu 190 de mijloace de transport și cuprinde 126 de microbuze și 64 autobuze, iar cele mai multe microbuze au 19 locuri, iar la autobuze cea mai frecventă capacitate de transport este de 30  de locuri.

În ceea ce privește vechimea actuală a parcului auto, mijloacele de transport cu care se efectuează traseele din actualul program de transport au vechimi cuprinse între 2 și 22 de ani, iar din  totalul mijloacelor de transport ponderea cea mai mare o au cele cu vechimea cuprinsă între 10 și 15 ani (44,97%), urmată de cele cu vechimea sub 10 ani.

Noul program județean de transport va intra în vigoare de la începutul anului 2023.


Intră acum și în grupul de