Prefectura Suceava: Efectivele de animale scad vizibil în județ. O ușoară creștere în 2021 a fost la familiile de albine și efectivele de porcine

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a prezentat, miercuri, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, starea județului Suceava, pe domenii de activitate.

Una dintre problemele semnalate de prefect este că efectivele de animale din județ sunt în scădere vizibilă.

Potrivit acestuia, din monitorizarea evoluției în structură a suprafețelor de teren de la nivelul județului,  care se menține  aproximativ aceeași în ultimii ani, a rezultat o producție vegetală, la culturile de bază în creștere  ușoară față de anul precedent, excepție fiind doar producția de fructe.

La efectivele de animale pe specii s-a înregistrat un trend descendent vizibil, iar doar o ușoară creștere a fost la efectivele de porcine și familiile de albine, ceea ce a condus și la reducerea cantităților de produse valorificate.

În agricultura ecologică la sfârșitul anului 2021, erau înscriși 374 producători agricoli.

În ceea ce privește Schemele de sprijin pentru Plăți directe ca mecanism de susținere a producătorilor agricoli, în anul 2021, la APIA Suceava au fost primite și analizate 44.811 cereri unice de plată pentru o suprafață totală de 209,2 mii ha.

Valoarea autorizată la plată pentru Campania 2021 a fost de 79,915 mil euro (392,029 mil  lei).