Șapte echipe formate din studenți și masteranzi de la universități din Suceava, Iași, Cluj și București s-au calificat în finala E.ON Energy Challenge Academy

E.ON Energy Challenge și-a desemnat finaliștii ediției 2022. Dintre cele 19 echipe care s-au înscris în competiție, șapte s-au calificat pentru etapa urmă-toare, E.ON Energy Challenge Academy.

Evenimentul a debutat astăzi, 28 februarie a.c., și pe parcursul a cinci zile vor avea loc online conferințe și seminare menite să ajute echipele participante în confruntarea din etapa finală a concursului. Temele abordate în aceste întâl-niri vor viza secțiunile Brainstorming Tehnic, Stakeholders, Market Analysis, Business Model Canvas, Business Case și Pitching Tips&Tricks Public Speaking.

Echipele finaliste și proiectele selectate sunt:

1. Echipa Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor – ATLAS;

2. Echipa Universității Tehnice de Construcții București, Facultatea de Instalații și Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Calculatoare – GREEN MAP;

3. Echipa Universității Politehnice București, Facultatea de Energetică – (B)ENERGY;

4. Echipa Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată – SMART;

5. Echipa Universității Politehnice București, Facultatea de Electronică, Tele-comunicații și Tehnologia Informației și Facultatea de Energetică – G.E.B;

6. Echipa Universității Politehnice București, Facultatea de Inginerie Electrică – VIS;

7. Echipa Universității Politehnice București, Facultatea de Energetică și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”- ENERGY ENTHUSIASTS.

Marea finală a competiției urmează să se desfășoare la începutul lunii aprilie. Premiile puse în joc depășesc 5.000 euro: locul I – 3.000 euro, locul II – vou-cher de vacanță de 500 euro pentru fiecare membru din echipă și locul III – vo-ucher de cumpărături de 1.000 lei tot pentru fiecare membru din echipă.

E.ON Energy Challenge a debutat în anul 2015 și de atunci a antrenat circa 330 de studenți din diferite centre universitare din România. Proiectele prezentate pe parcursul acestor ani au oferit soluții inovative inedite pe teme legate de Energie Verde, Eficiență Energetică & Optimizare Rețea, Produse și servicii cli-enți, Digital&Smart, unele dintre acestea fiind replicate în cadrul companiei E.ON.