Guvernul dă 100 de lei pe zi de persoană pentru cei care cazează refugiați din Ucraina în alte spații decât cele puse la dispoziție de autoritățile statului

Guvernul a aprobat, sâmbătă, o serie de măsuri pentru cazarea cetățenilor ucraineni și pentru asigurarea fondurilor necesare sprijinirii lor pe perioada șederii pe teritoriul național.

Astfel, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se suplimentează bugetul MAI cu suma de 207,890 milioane de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare.

Fondurile acoperă cheltuielile necesare pentru asigurarea spațiilor și serviciilor din taberele de sinistrați și pentru cazarea refugiaților în locațiile stabilite de comitetele județene pentru situații de urgență, respectiv al Municipiului București, arată Guvernul.

Actul normativ stabilește că pentru persoanele cazate în spațiile asigurate de instituțiile statului costul să fie de 50 de lei per persoană/zi, iar pentru cele cazate în alte spații decât cele puse la dispoziție de către autoritățile statului costul să fie de 100 de lei per persoană/zi.

De asemenea, se creează premisele pentru ca instituțiile sau autoritățile publice centrale sau locale ori operatorii economici publici și privați să pună la dispoziție comitetelor județene pentru situații de urgență, respectiv al Municipiului București, cu titlu gratuit, locații pentru cazarea refugiaților. Totodată, prin hotărârea aprobată se creează mecanismul prin care comitetele județene pentru situații de urgență, respectiv al Municipiului București pot utiliza aceste locații în vederea cazării refugiaților.

Măsurile luate prin acest act normativ fac parte din pachetul de sprijin destinat cetățenilor ucraineni și autorităților din Ucraina, a menționat Guvernul.