Transformarea gunoiul de grajd în resursă pentru agricultură și reducerea poluării apelor cu nitrați, temă discutată la Suceava odată cu reluarea seriei reuniunilor zonale ale proiectului  “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

La Suceava, a avut loc, marți,reuniunea de informare intitulată „Gunoiul de grajd – bunăstare pentru fermieri! Măsuri locale pentru dezvoltarea agriculturii și protecția apelor”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Unitatea de Management a Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți (UMP CIPN).

Reuniunea a continuat seria evenimentelor demarate în 2019 și suspendate pe durata restricțiilor sanitare din ultimii doi ani.

În cadrul evenimentului, reprezentanții UMP CIPN au oferit reprezentanților primăriilor din județele Suceava și Botoșani informații concrete despre modul în care gunoiul de grajd poate fi transformat într-o resursă pentru agricultură, în același timp diminuându-se nivelul poluării apelor cu nitrați. De asemenea, au prezentat noutățile apărute ca urmare a revizuirii Programului de Acțiune și a Codului de bune practici agricole, precum și perspective viitoare de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În deschiderea reuniunii au luat cuvântul  Gheorghe-Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava, şi Petru Tănase, secretar general al județului. Reprezentanți ai APIA Botoșani, OJFIR Suceava și ABA Siret au prezentat date statistice din zonă, legate de modul în care fermierii pot evita penalizările la plata subvențiilor prin respectarea normelor de ecocondiționalitate și, respectiv, a situației recente privind poluarea cu nitrați a apelor din zonă și a modului cum aceasta a afectat sănătatea populației.

În partea a doua a întâlnirii au fost abordate chestiuni legate de provocările pe care Directiva Nitrați le adresează fermierilor. În plus, s-au prezentat modalităţile pentru o comunicare eficientă privind măsurile necesare protecţiei apelor. Între acestea, Help-desk-ul, transferul de informații printr-un sistem de tip rețea și fermierii model ca factori de diseminare a informațiilor, alături de campania de informare publică şi celelalte evenimente ale proiectului.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 80 de comunități locale.