Prefectul și subprefecții de Suceava reiau programul de audiențe în format fizic

Prin ordin al prefectului de Suceava, Alexandru Moldovan, a fost restabilit de marți programul de acordare a audiențelor în format fizic de prefect şi subprefecții județului Suceava la sediul provizoriu al instituției din Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 33, parter (Muzeul Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie).

Înscrierea în audienţă a cetățenilor se va face pe bază de cerere scrisă, depusă la Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava – Compartimentul secretariat, informare, relaţii publice sau trimisă on-line la adresa de e-mail audiente@prefecturasuceava.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data solicitată.

Prefectura Suceava menționează că nu se vor acorda audienţe în situaţia în care problemele în care se doreşte audierea se află în curs de soluţionare pe rolul instanţelor de judecată sau în cazul în care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pe subiectul care face obiectul solicitării.

Persoanele care au primit un răspuns scris sau verbal în urma audienţei nu mai pot beneficia de încă o audienţă având acelaşi subiect, fără să prezinte documente suplimentare în cauză.

 Totodată, Prefectura Suceava face precizarea că persoanele care vin la sediul instituţiei prefectului, fără a se fi înscris în audienţă, primesc consiliere în limita atribuţiilor instituţiei din partea funcţionarilor instituţiei, conform programării, de luni până joi, între orele 8,00 şi 16,30 si vineri între orele 8¬,00 şi 14,00.

Programul de acordare a audiențelor, ce va putea fi consultat și pe site-ul instituției, este următorul:

•             Prefect Gheorghe –  Alexandru MOLDOVAN :

În zilele de marți, între orele 12.00- 14.00, în săptămâna 1 și 3 din lună;

•             Subprefect Ioan-Cristian ŞOLOGON,

În zilele de joi, între orele 12.00-14.00, în săptămâna 2 din lună;

•             Subprefect Alexandru-Marian SALUP-RUSU: În zilele de joi, între orele 12.00-14.00, în săptămâna 4 din lună