Tribunalul Suceava a respins cererea Autotehnorom de suspendare a executării instrumentelor de garanție pentru lucrările de la modernizarea drumului de pe axa Suceava-Iași

Tribunalul Suceava a respins, marți, cererea firmei Autotehnorom de suspendare a executării scrisorii de garanție pentru plata reținerilor și a celor de garanție de bună execuție în cazul contractului denunțat unilateral de firma constructoare pentru lucrările aferente proiectului cu fonduri europene pentru modernizarea drumului de pe axa Suceava-Iași.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

Administratorul Autotehnorom, Vasile Rîpan, arăta într-un comunicat e presă că imediat după momentul rezilierii unilaterale a contractului, de către Antreprenor, Consiliu Județean Suceava avea obligația restituirii cu promptitudine a scrisorilor de garanție bancare și a polițelor de asigurare, însă în loc să restituie aceste instrumente de garantare, Consiliul Județean Suceava „a solicitat băncilor și asiguratorului în mod abuziv și fraudulos executarea acestora, cu toate că nici la momentul rezilierii/nici anterior solicitării Beneficiarului de executare silită a instrumentelor de garantare/ nici in prezent nu exista prejudiciu cert și aplicabil Antreprenorului”.

Pe de altă parte, administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, a explicat într-un drept la replică față de susținerile firmei Autotehnorom că în ceea ce privește garanțiile de bună execuție acestea au fost solicitate a fi executate pentru ne-executarea  obligațiilor contractuale așa cum este specificat atât în prevederile contractelor de lucrări cât și în polițele de asigurare, acestea făcând obiectul unor dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, Consiliul județean urmând a se conforma dispozițiilor instanțelor.

„Trebuie să precizăm faptul că antreprenorul a solicitat de fapt restituirea polițelor/scrisorilor de garanție astfel încât nu s-ar mai fi putut pune în discuție executarea acestora la termenul din 2027 odată cu returnarea lor. Mai mult decât atât, după luna aprilie 2022 (data la care antreprenorul ar fi trebuit să finalizeze lucrările) valoarea acestora ar fi scăzut cu 70% față de valoarea inițială”, a arătat Vasilciuc.

 Vă prezentăm minuta instanței:

„Admite excepţia rămânerii fără obiect a cererii, astfel cum a fost precizată, de suspendare a posibilităţii/dreptului beneficiarului de a proceda la executarea scrisorii de garanţie pentru plata reţinerilor nr. G087088/869 eliberată de Banca Comercială Română S.A. la data de 19.03.2021, excepţia, astfel cum a fost calificată de instanţă, invocată de pârâtele U.A.T. Judeţul Suceava prin Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Flutur, Consiliul Judeţean Suceava prin Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Flutur şi Banca Comercială Română S.A. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a posibilităţii/dreptului beneficiarului de a proceda la executarea scrisorii de garanţie pentru plata reţinerilor nr. G087088/869 eliberată de Banca Comercială Română S.A. la data de 19.03.2021, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L., liderul ASOCIERII AUTOTEHNOROM SRL – OPR ASFALT SRL – OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS – CALCARUL SA – FLORCONSTRUCT SRL – SUCT SA în contradictoriu cu pârâtele U.A.T. Judeţul Suceava prin Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Flutur, Consiliul Judeţean Suceava prin Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Flutur şi Banca Comercială Română S.A. Admite excepţia rămânerii fără obiect a cererii, astfel cum a fost precizată, de suspendare a posibilităţii dreptului/beneficiarului de a proceda la executarea instrumentului de garanţie de bună execuţie nr. DTF/GTI/16696 eliberat de Banca de Export Import a României EXIMBANK S.A. la data de 14.02.2022, excepţia, astfel cum a fost calificată de instanţă, invocată de pârâtele U.A.T. Judeţul Suceava prin Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Flutur şi Consiliul Judeţean Suceava prin Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Flutur. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a posibilităţii/dreptului beneficiarului de a proceda la executarea instrumentului de garanţie de bună execuţie nr. DTF/GTI/16696 eliberat de Banca de Export Import a României EXIMBANK S.A. la data de 14.02.2022, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L., liderul ASOCIERII AUTOTEHNOROM SRL – OPR ASFALT SRL – OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS – CALCARUL SA – FLORCONSTRUCT SRL – SUCT SA în contradictoriu cu pârâtele U.A.T. Judeţul Suceava prin Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Flutur, Consiliul Judeţean Suceava prin Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Flutur şi Banca de Export Import a României EXIMBANK S.A. Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a posibilităţii dreptului/beneficiarului de a proceda la executarea instrumentului de garanţie de bună execuţie seria M nr. 000071428 eliberat de SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. la data de 28.04.2022, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L., liderul Asocierii AUTOTEHNOROM SRL – OPR ASFALT SRL – OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS – CALCARUL SA – FLORCONSTRUCT SRL – SUCT SA în contradictoriu cu pârâtele U.A.T. Judeţul Suceava prin Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Flutur, Consiliul Judeţean Suceava prin Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Flutur şi SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY GRUP INSURANCE S.A. prin lichidator judiciar CITR – Filiala Cluj SPRL. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune, sub sancţiunea nulităţii, la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 19.04.2022”.