Pompierii voluntari suceveni lipsiti de retributii nu se implica in activitati

Cele 114 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt încadrate cu un număr total de 3213 persoane, din care 204 angajaţi şi 3009 voluntari, a precizat conducerea ISU „Bucovina” Suceava, la ultima şedinţă a Colegiului Prefectural. Dintre persoanele angajate, 89 sunt şefi de serviciu (în organigrama primăriilor sunt prevăzuţi pe posturi de inspectori/referenţi de protecţie civilă sau referenţi pentru alte specialităţi, cu atribuţiuni prin cumul, 45 sunt specialişti de prevenire (prin cumul, referenţi cu activitatea culturală sau de urbanism), 64 sunt şoferi, 6 mecanici de motopompă (prin cumul, şi paznici sau muncitori).

Din cei 3009 voluntari, 25 sunt şefi de servicii, 881 sunt specialişti de prevenire, 49 sunt şoferi, 135 sunt mecanici de motopompe, 226 sunt servanţi şi 1770 încadrează echipele specializate.

„Pentru păstrarea şi consolidarea structurii serviciilor voluntare, în unele localităţi cum ar fi Bosanci, Fundu Moldovei, Frumosu, Arbore s-au acordat compensaţii în bani pentru activităţile prestate de către voluntari, s-au încheiat contracte de asigurări, au fost scutiţi de plata anumitor taxe, s-au asigurat controale medicale gratuite, lemne de foc şi de lucru dar toate aceste drepturi sunt încă rar şi în cuantum redus acordate, fapt ce a avut drept consecinţă directă, în localităţile unde aceste drepturi nu au fost acordate, neimplicarea voluntarilor, în proporţia dorită, la activităţile desfăşurate de către servicii -pregătire, executarea controalelor la gospodăriile populaţiei, participarea la concursurile profesionale” precizează conducerea ISU „Bucovina”.

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire desfăşurată de către serviciile voluntare, datorită numărului mic de specialişti în domeniul situaţiilor de urgenţă angajaţi în cadrul administraţiilor publice locale, activităţile de verificare şi control la instituţiile şi agenţii economici subordonaţi primăriilor au fost executate la un număr redus de localităţi. Ca urmare a neîndeplinirii de către consiliile locale a obligaţiilor stipulate în contractele de voluntariat (plata activităţilor prestate de către voluntari) precum şi a reticenţei manifestate de către cetăţeni, controalele de prevenire la gospodăriile populaţiei nu s-au realizat decât în procent de aproximativ 54% în primăvara anului 2010. La toate localităţile din judeţ compartimentele de prevenire nu sunt constituite în totalitate din personal foarte bine pregătit şi instruit pentru activitatea de îndrumare şi control a populaţiei.

ISU „Bucovina” consideră oportună redimensionarea ca număr de membri a Serviciilor Voluntare, modificarea organigramelor în sensul creşterii sau reducerii numărului de membri acolo unde situaţia o impune, găsirea de către administraţiile publice locale de metode şi resurse financiare necesare pentru atragerea şi stimularea populaţiei tinere din localităţi în vederea încadrării în serviciile voluntare, asigurarea echipamentului şi a unor condiţii de pregătire cât mai bune pentru personal cu scopul final de a constitui pe plan local forţe de intervenţie capabile să intervină cu succes ori de câte ori situaţia o impune.

Pentru intervenţia în vederea localizării şi stingerii incendiilor, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din judeţul Suceava sunt dotate cu 63 autospeciale de stingere funcţionale şi 148 motopompe pentru stins incendii. Procentul de servicii care nu dispun de nici o autospecială sau utilaj de stingere (comunele Berchişeşti, Brodina, Poieni Solca, Slatina, Udeşti) reprezintă 5,26% din totalul serviciilor voluntare organizate în judeţ.

loading...