Prefectul de Suceava a dispus verificări privind salubrizarea cursurilor de apă din județ, dar și realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor din localități


Intră acum și în grupul de

Prefectul de Suceava a dispus verificări legate de modul în care au fost salubrizate cursurile de apă din județ și dacă nu există pericole pentru obturarea scurgerilor determinate de depozitări de material lemnos sau deșeuri.

Astfel, luni, prin ordin al prefectului județului Suceava, a fost dispusă constituirea comisiilor mixte de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şanţuri şi rigole în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, la nivelul judeţului.

Potrivit ordinului, în perioada 9 mai-31 mai 2022, comisiile mixte alcătuite din reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Județean Suceava, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Gărzii Naționale de Mediu, Gărzii Forestiere (la solicitare) și Inspectoratului pentru Situații de Urgență vor realiza verificări pe raza tuturor celor 114 unități administrativ teritoriale ale județului.

Comisiile vor avea în vedere modul în care au fost realizate măsurile și lucrările stabilite la verificările efectuate în anul 2021,  existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii,  existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite,  modul în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi, precum și cursurile de apă pe raza localităților.

Totodată, se vor verifica zonele nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundații în anul 2021 -inclusiv cele semnalate de autoritățile publice locale- și stadiul măsurilor și lucrărilor de remediere realizate, dar și măsurile dispuse la nivel local, pentru remedierea deficiențelor constatate anterior.

Concluziile rezultate în urma activităților de verificare vor face obiectul unui document de sinteză care va fi aprobat de Prefectul judeţului Suceava, în calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.


Intră acum și în grupul de