Delgaz Grid are prevăzute, în acest an, investiții record de 143 milioane euro pentru modernizarea rețelelor de distribuție


Intră acum și în grupul de

•             Pe partea de gaze naturale sunt bugetate investiții de 73 mil. euro, o sumă similară fiind prevăzută pentru aria de electricitate;

•             Rețeaua de gaze va fi modernizată pe o lungime de 230 km;

•             Vor fi instalate circa 58.000 de contoare inteligente, care se adaugă ce-lor peste 12.600 de unități montate în 2021.

Delgaz Grid, companie membră a Grupului E.ON România, va investi în acest an 719 milioane de lei (143 milioane euro), prioritar pentru moder-nizarea, extinderea, automatizarea și digitalizarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi energiei electrice, acesta fiind cel mare buget alocat în ultimii 17 ani, de la intrarea E.ON pe piața de energie din România.

Scopul investițiilor îl reprezintă creșterea calității serviciilor în ceea ce pri-vește continuitatea și siguranța, precum şi a numărului clienților racor-dați la rețea pentru a beneficia de alimentarea cu gaze naturale și energie electrică.

„Sectorul energetic este unul strategic și, de aceea, prin toate investițiile noastre dorim să contribuim la dezvoltarea unui sistem de distribuție mo-dern, sustenabil, capabil să se înscrie cu succes pe drumul tranziției verzi, având în centrul preocupărilor creșterea satisfacției consumatorilor pe care îi deservim”, declară Cristian Secoșan, directorul general al Delgaz Grid.

În 2021, compania a realizat investiții totale de 672 de milioane de lei (137 milioane euro), din care peste 325 de milioane de lei (66 milioane euro) pe partea de gaze naturale, sistemul de distribuţie fiind modernizat (prin înlocuire și protecție catodică) pe o lungime de 275 de km. Totoda-tă, reţeaua a fost extinsă cu 575 de km și au fost racordați aproximativ 48.000 de noi consumatori. De asemenea, în parteneriat cu autoritățile locale au fost înființate 5 noi distribuții.

Pe partea de energie electrică, valoarea investiţiilor a fost de aproximativ 347 de milioane de lei (71 milioane euro). Rețeaua electrică a fost mo-dernizată pe o lungime de 437 km și au fost montate 353 de echipamente automatizate. Au fost realizate lucrări de modernizare la echipamente din 114 stații de transformare. De asemenea, au fost modernizate peste 585 de posturi de transformare, 237 dintre acestea fiind integrate în SCADA. Tot anul trecut, reţeaua a fost extinsă cu 532 de km și au fost racordați aproximativ 16.000 de noi consumatori. În aceeași perioadă au fost mon-tate peste 12.600 contoare SMART.

Investiții 2022

În acest an, compania și-a propus să investească 719 milioane de lei (143 milioane euro), aceasta fiind o sumă record de la intrarea E.ON pe piața din România. Adițional, se vor executa lucrări în valoare de aproximativ 122 milioane de lei (24 milioane euro) pentru investiții în extinderile de rețele și branșamente noi, valoare din care compania va rambursa eșalo-nat sume către clienți, conform prevederilor legale în vigoare.

Gaze naturale – sunt prevăzute investiții în valoare de 367 milioane de lei (73 milioane euro), în creștere cu 10,6% față de anul 2021, obiectivul principal fiind modernizarea de conducte şi branşamente de gaze naturale pe o lungime de circa 230 de kilometri. În colaborare cu autoritățile locale, vor fi înființate 11 distribuții noi de gaze naturale în județele Iași, Hunedoara, Cluj, Maramureș, Botoșani, Neamț, Sibiu și Suceava.

Energie electrică – sunt programate investiții în valoare de 352 milioane de lei (70 milioane euro), din care 79 milioane de lei (15.6 milioane euro) reprezintă fonduri UE.  Printre prioritățile companiei se află reabilitarea și modernizarea rețelelor, dar și automatizarea infrastructurii, contorizarea inteligentă și integrarea în sisteme avansate de management al rețelei, energiei și fluxurilor de date. De asemenea, extindem rețelele de distribu-ție pentru racordarea de noi consumatori.

Pentru perioada 2022-2024, Delgaz Grid a planificat investiții de circa 16 milioane de lei pentru montarea a încă 249 de echipamente telecoman-date pentru automatizarea rețelelor aeriene de medie tensiune și de circa 25 de milioane de lei pentru automatizarea rețelelor subterane de medie tensiune din mediul urban, prin modernizarea și integrarea în SCADA a 91 de posturi de transformare.

SMART Metering – în acest an ne-am propus instalarea a circa 58.000 de contoare inteligente. Pentru perioada 2022-2028 ne propunem montarea a încă 381.000 de contoare, ceea ce înseamnă că 45% dintre clienți vor avea instalate contoare inteligente până la sfârșitul anului 2028.


Intră acum și în grupul de