20.000 de suceveni vor putea să primească 3000 de lei dacă își casează mașinile vechi, anunță primarul Ion Lungu. Autovehiculele trebuie să fie mai vechi de 15 ani și norma de poluare Euro 3 sau inferioară


Intră acum și în grupul de

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, miercuri, că 20.000 de suceveni vor putea fi beneficiari ai programului privind casarea autovehiculelor uzate care este derulat de Ministerul Mediului împreună cu autoritățile locale.

Lungu a explicat că proiectul prevede că de 3000 de lei pe care o va primi proprietarul vehiculului uzat va fi plătită de Primărie urmând ca municipalitatea să recupereze de la Ministerul Mediului câte 1500 de lei pentru fiecare mașină casată.

El a menționat că Primăria Suceava a alocat în bugetul acestui an sume în vederea casării de autovehicule uzate, dar că încă nu a apărut legislația specifică, fiind încă în consultare publică.

Potrivit proiectului Ghidului de casare a autovehiculelor uzate, există condiții de eligibilitate atât pentru proprietari cât și pentru autovehiculele uzate.

Astfel, este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care la data solicitării stimulentului pentru casare         este persoană fizică cu domiciliul/reședința în România, are domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT-ului solicitant de finanțare,  deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său și se află în evidențele fiscale ale UAT-ului solicitant de finanțare, nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare, nu a obținut şi nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 și Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program și nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Totodată, este considerat eligibil autovehiculul care este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT solicitant, la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației, are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară, este înmatriculat în România de cel puțin 3 ani.

Beneficiarul va avea interdicția achiziției unui autoturism cu norma de poluare Euro 4 și/sau inferioară.

Primarul Ion Lungu a subliniat că nu va fi foarte simplu pentru a beneficia de acest program.

„Municipiul Suceava are dreptul la casarea unui număr de 20.000 de autovehicule uzate”, a precizat primarul.


Intră acum și în grupul de