CJ Suceava vrea să angajeze cu 450.000 de lei avocat în procesele privind drumul axial Suceava-Iași: Există riscul pierderii finanțării europene cât și acordarea de despăgubiri considerabile firmelor reclamante


Intră acum și în grupul de

Consiliul Județean Suceava urmează să discute și să voteze, în ședința de plen de marți, un proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice  de consultanță, asistență și reprezentare a Consiliului Județean Suceava în valoare de 450.000 de lei inclusiv TVA în mai multe dosare legate de rezilierea contractului de execuție a drumului axial Suceava-Iași.

Potrivit raportului serviciului de specialitate din CJ Suceava, angajarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentate este necesară în primul rând pentru înlăturarea oricărui risc în realizarea apărărilor și, pe cale de consecință, a obținerii unui rezultat favorabil pentru autoritatea publică județeană, având în vedere importanța strategică a Proiectului  „Regiunea nord-est -Axa rutieră strategică lași-Suceava”.

Totodată, este luat în considerare în susținerea proiectului și impactul mediatic major, dar și numărul și gradul mare de complexitate a litigiilor, precum și obiectul diversificat al acestora chiar dacă la bază sunt cele două Acorduri contractuale încheiate cu Asocierile Antreprenori.

Un alt motiv pentru angajarea unui avocat este și numărul mare al avocaților/societăților civile de avocați angajați în aceste cauze, având în vedere că cele două asocieri sunt constituite din 6, respectiv 7 societăți comerciale, fiind dosare în care fiecare asociat a ales să fie reprezentat de câte un alt avocat/societate civilă de avocați, ceea ce creează o presiune mare pe consilierul juridic care reprezintă Consiliul Județean Suceava.

Totodată, se arată că soluțiile pronunțate până în acest moment în dosarele evocate, constând în admiterea tuturor cererilor de suspendare formulate de S.C. AUTOTEHNOROM SRL, liderul desemnat al celor două Asocieri, admiterea tuturor cererilor de strămutare formulate de către Asocierile Antreprenori și strămutarea tuturor dosarelor la Tribunalul Botoșani, precum și suspiciunea că aceste dosare vor fi strămutate ulterior promovării căilor de atac la o altă curte de apel, reprezintă un motiv în plus pentru angajarea unui avocat.

„Învederăm consecințele deosebit de grave pe care le poate avea asupra întregului județ o soluție nefavorabilă instituției noastre pronunțată de instanțele de judecată  în aceste dosare, care ar implica costuri suplimentare atât pentru finalizarea obiectivului de investiții aflat sub iminența pierderii întregii finanțări europene a Proiectului, cât și despăgubiri considerabile acordate reclamantelor Asocieri”, se mai arată în document.

În raport se subliniază că situația de fapt ivită în implementarea Proiectului „Regiunea nord-est – Axa rutieră strategică lași-Suceava” generată de existența pe rolul instanțelor de judecată a litigiilor menționate, complexitatea cauzelor dată și din punct de vedere tehnic motivat de proiectul major și specificitatea contractelor derulate, demersurile necesare apărărilor ce trebuie făcută în fața instanțelor de judecată necesitând expertize tehnice și contabile care reclamă expertiză de specialitate, impun colaborarea cu un avocat care a dovedit de-a lungul timpului profesionalism, acumulând experiență și cunoștințe  vaste.

În referatul de aprobare a proiectului se arată că cele două asocieri care trebuiau să execute modernizarea de drumuri județene pe Axa Suceava-Iași au reziliat unilateral contractul pe care nu l-au respectat întrucât după 20 de luni de la data de începere  a lucrărilor din cele 24 de luni reprezentând  durata de execuție conform contractelor s-a realizat un progres fizic extrem de scăzut, respectiv sub 50% grad de execuție pe fiecare lot.

„Progresul și ritmul foarte scăzut în execuție a determinat Supervizorul să emită notificări de punere în întârziere către Asocierile Antreprenori în baza Sub-clauzei 36.2 din Contracte, însă chiar și în aceste condiții Asocierile Antreprenor nu au adoptat o conduită contractuală corespunzătoare, continuând să înregistreze întârzieri mari în executarea lucrărilor. Cu toate că se aflau în culpă pentru nerespectarea obligațiilor contractuale, Asocierile Antreprenori au reziliat unilateral cele două Acorduri contractuale în temeiul Clauzei 65 denumită Rezilierea de către Antreprenor, reziliere pe care o considerăm abuzivă și neîntemeiată și pe care am contestat-o în cadrul Dosarului nr. 1070/86/2022 înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava-Secția a II-a civilă, a cărui judecată a fost strămutată la data de 03.06.2022 de către Curtea de Apel Suceava la Tribunalul Botoșani. Așa zisele motive invocate de către Asocierile Antreprenori, motive „inventate” pentru care au emis notificările de reziliere a Acordurilor contractuale, s-au referit la plata ajustării prețurilor în modalitatea pretinsă de către acestea. Din cauza atitudinii Asocierilor Antreprenori care au persistat în contestarea aplicării formulei de ajustare a prețurilor, insistând în propria interpretare eronată a formulei din Contracte, precum și a modalității de calcul a indicelui de cost  în construcții diferită de cea prevazută contractual, Asocierile Antreprenori au decis rezilierea unilaterală a celor două Acorduri Contractuale”, se arată în document.

În acest  context între Consiliul Județean Suceava și firmele care trebuiau să execute lucrările s-au deschis litigii, fiind vorba de 14 dosare pe rolul instanțelor din Suceava, Botoșani, București, Timiș, dar și Înaltei Curți de Casație și Justiție.


Intră acum și în grupul de