Autoritățile sucevene au cumpărat, printr-un program european, kit-uri de teste standardizate pentru evaluarea și diagnosticarea medicală a copiilor cu cerințe educaționale speciale


Intră acum și în grupul de

Prin proiectul „Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava-Cernăuți: modern, incluziv și adecvat pieței forței de muncă” finanțat prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia s-au achiziționat kit-uri de teste standardizate pentru evaluarea și diagnosticarea  medicală a copiilor cu cerințe educaționale speciale, anunță CJ Suceava.

Potrivit sursei citate kit-urile conțin mai multe teste respectiv:

-Testul DDE2 – Della Dislessia e Della Disortografia – 2 se adresează tuturor acelor specialiștilor din domeniul psihologiei clinice, al psihologiei școlare, logopezilor și consilierilor, pentru aprofundarea problemelor și dificultăților de scris-citit în cursul unui diagnostic de tulburare specifică de învățare, pentru monitorizarea dezvoltării celor două aptitudini sau pentru confruntarea diagnosticelor și rezultatelor tratamentelor.

 -Testul Desenul Familiei –  pune accentul pe capacitatea testului de a releva tipul si calitățile relațiilor subiectului în cadrul familiei sale, prin familie întelegând toate modalitățile de structurare a acestui tip de unitate, de la cea nucleară, continuând cu cele monoparentale, destructurate, compozite, extinse, și terminând cu cazul subiectului fără o minimă inserție socială sau rețea de suport social.

– Testul Desenul Persoanei – abordează atât aspectul psihometric al probei (posibilitatea de a determina gradul de dezvoltare în funcție de aptitudinile de a desena o persoană) și virtutile psihodiagnostice clinice.

– Testul ASI- 4 – permite evaluatorului să adune informaţii despre adolescent din contexte diferite, având la dispoziţie o variantă pentru părinţi şi o variantă pentru cadre didactice.

– Chestionar de evaluare a strategiilor de învăţare (SMALSI) – este un chestionar de autoevaluare, conceput pentru a evalua 10 constructe principale asociate cu motivaţia şcolară şi cu strategiile de învăţare.

Școlile din Județul Suceava, beneficiare ale rezultatelor proiectului, sunt: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului, Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc.


Intră acum și în grupul de