ISJ Suceava: 57,1 la sută dintre candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director din școlile din județ au promovat proba scrisă


Intră acum și în grupul de

57,1 la sută din totalul candidaților de la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava, sesiunea iunie – octombrie 2022, au promovat, joi, proba scrisă.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat rezultatele obținute de candidații prezenți joi la proba scrisă din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava, sesiunea iunie – octombrie 2022, înainte de soluționarea contestațiilor.

Sursa citată precizează că în această sesiune a concursului s-au înscris 38 de candidați pentru cele 45 de funcții vacante de directori și directori adjuncți, din care 32 pentru funcțiile de directori și 13 pentru cele de directori adjuncți.

La proba scrisă a concursului, care s-a desfășurat joi, au fost prezenți 35 de candidați, iar 3 au absentat.

Conform primelor rezultate, înainte de soluționarea contestațiilor, 20 de candidați, reprezentând 57,1 la sută, au promovat această probă, iar alți 15 respinși.

Calendarul concursului prevede următoarele etape:

8-9 septembrieDepunerea contestaţiilor la proba scrisă
12-13 septembrieSoluţionarea contestaţiilor la proba scrisă
13 septembrieAfişarea rezultatelor finale la proba scrisă
14-18 septembrieÎnregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru unitatea la care candidează şi, în funcţie de opţiune, depunerea documentelor pentru unităţile de învăţământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare
19-20 septembrieConstituirea comisiilor pentru proba de interviu
21 septembriePublicarea graficului de desfăşurare a interviurilor
22-29 septembrieDesfăşurarea probei de interviu
23-30 septembrieDepunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu
30 septembrieAfişarea rezultatelor finale ale concursului
3 octombrieExprimarea opţiunilor candidaţilor declaraţi admişi pentru mai multe funcţii/unităţi de învăţământ
4 octombrieValidarea rezultatelor finale
5 octombrieEmiterea deciziilor de numire

Intră acum și în grupul de